Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > REACH 2018

 

REACH 2018

Artėja trečiasis REACH registracijos terminas 

 

 

   Jeigu gaminate ar importuojate daugiau nei 1 toną cheminių medžiagų, atskirų ar esančių mišinių arba gaminių sudėtyje, Jums gali būti taikomi REACH reglamente nustatyti registracijos įsipareigojimai.

 

   Jeigu preliminariai užregistravote chemines medžiagas, kurių pagaminate ar importuojate daugiau kaip 1 toną, bet ne daugiau kaip 100 tonų per metus ir kurių dar neužregistravote, Jums taikomas galutinis REACH registracijos terminas – 2018 m. gugužės 31 d.

 

   Primename, kad dar galite atlikti vėlyvą preliminarią registraciją cheminių medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis ir kurių po 2008 m. gruodžio 1 d. pirma kartą pagaminote ar importavote daugiau kaip 1 toną, tačiau ne daugiau kaip 100 tonų per metus. Vėlyva preliminari registracija turi būti atlikta per 6 mėnesius nuo cheminės medžiagos, kuri viršija vienos tonos per metus ribinę vertę, pagaminimo ar importavimo datos bei likus ne mažiau kaip 12 mėnesių iki galutinio registracijos termino (t.y. iki 2017 m. gegužės 31 d.).

 

   Daugiau informacijos apie 2018 metų registraciją rasite Europos cheminių medžiagų agentūros internetinėje svetainėje.