Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Aplinkos Apsaugos agentūros specialistės skaitė pranešimus seminare „Šiuolaikinė laboratorija, cheminės medžiagos mokykloje“

 

Aplinkos Apsaugos agentūros specialistės skaitė pranešimus seminare „Šiuolaikinė laboratorija, cheminės medžiagos mokykloje“

Lietuvos chemijos mokytojų asociacija 2017 m. balandžio 13 d. organizavo seminarą „Šiuolaikinė laboratorija, cheminės medžiagos mokykloje“. Seminaro metu buvo kalbama apie pavojingų cheminių medžiagų ir atliekų tvarkymą, higienos normas ir kitus chemijos mokytojams aktualius klausimus.

Seminaro metu Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausioji specialistė Danguolė Kazlauskienė supažindino mokytojus su atliekų tvarkymu ir atliekų turėtojų teisėmis bei pareigomis, o Cheminių medžiagų skyriaus vyriausioji specialistė Monika Kairytė – su pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių reglamentavimu, klasifikavimo, ženklinimo, saugos duomenų lapų reikalavimais.