Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Į Kandidatinį sąrašą įtrauktos 4 naujos medžiagos

 

Į Kandidatinį sąrašą įtrauktos 4 naujos medžiagos

2020 m. sausio 16 d. ECHA į kandidatinį labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC) sąrašą įtraukė 3 naujas chemines medžiagas turinčias neigiamą poveikį reprodukcinei sistemai 1 cheminę medžiagą dėl kitų susirūpinimą keliančių savybių derinio.

 

 

Į Kandidatinį SVHC sąrašą naujai įtrauktos šios medžiagos:

 

Cheminės medžiagos pavadinimas

CAS numeris

EC numeris

 Diizoheksil ftalatas

71850-09-4 


 276-090-2

 2-benzil-2-dimetilamino-4-morfolinobutirofenonas

 119313-12-1

 404-360-3

2-metil-1-(4-metiltiofenil)-2-morfolinopropan-1-onas

 71868-10-5

 400-600-6

Perfluorbutano sulfoninė rūgštis ir jos druskos

-

-

 

 

Šiuo metu kandidatiniame labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų sąraše yra 205 įrašai.

 

 

 

Įmonėms rekomenduojama pasitikrinti savo galimus įsipareigojimus, susijusius su į šį sąrašą įtrauktomis medžiagomis, atskiromis ar esančiomis mišinio, ar gaminio sudėtyje.

 

Gaminių gamintojai ir importuotojai per šešis mėnesius nuo tos dienos kai cheminės medžiagos buvo įtrauktos į Kandidatinį sąrašą t.y. iki 2020 m. liepos 16 d. turi pateikti pranešimą ECHA, jei tenkinamos šios abi sąlygos:

  • tuose gaminiuose esančios cheminės medžiagos kiekis viršija vieną toną vienam gamintojui ar importuotojui per metus, ir
  • tuose gaminiuose esančios cheminės medžiagos koncentracija yra didesnė nei 0,1 proc. masės.

Pranešimo pateikti nereikia, jei cheminė medžiaga jau užregistruota naudoti arba jei numatoma, kad ji neišsiskirs.

 

Informacija apie tai, kaip pranešti apie gaminiuose esančias chemines medžiagas, ir apie susijusias pateikimo priemones, taip pat vadovas su instrukcijomis, kaip parengti ir pateikti pranešimo dokumentaciją, pateikiama ECHA tinklavietėje.

 

Primename, kad Kandidatiniame sąraše esančios cheminės medžiagos, palaipsniui, jas prioretizuojant, yra įtraukiamos į REACH reglamento XIV priedą (Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas).

 

Kandidatinis Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašas

https://www.echa.europa.eu/lt/candidate-list-table

 

Prievolių, chemines medžiagas įtraukus į kandidatinį sąrašą, santrauka

http://echa.europa.eu/candidate-list-obligations

 

Informacija apie tai, kaip pranešti apie gaminiuose esančias chemines medžiagas

http://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substances-in-articles