Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Paskelbtas Komisijos Reglamentas (ES) 2017/999 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas

 

Paskelbtas Komisijos Reglamentas (ES) 2017/999 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas

Europos komisija 2016 m. birželio 13 d. priėmė Komisijos priėmė reglamentą kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas.

2017 m. birželio 13 d. Reglamentas Nr. 2017/999 buvo paskelbtas oficialiame leidinyje. Naująjį reglamentą lietuvių klaba rasite http://eur-lex.europa.eu tinklalapyje, arba paspaudę šią nuorodą:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0999&from=EN