Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > CLP reglamento VIII priedo įsigaliojimas

 

CLP reglamento VIII priedo įsigaliojimas

 

Informuojame, kad CLP reglamentas buvo iš dalies pakeistas Komisijos reglamentu (ES) 2017/542 (toliau ─ CLP reglamento VIII priedas), siekiant įtraukti tam tikrus reikalavimus dėl informacijos, susijusios su neatidėliotinomis priemonėmis ekstremaliose sveikatai situacijose. CLP reglamento VIII priedas buvo priimtas 2017 m. kovo 22 d. Briuselyje, tačiau privalo būti taikomas nuo 2020 m. sausio 1 d. Siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjungos valstybės narės bei Europos cheminių medžiagų agentūra laiku pasirengtų CLP reglamento VIII priedo įgyvendinimui bei kad pramonės sektoriui būtų sudarytos sąlygos iki nustatyto termino įvykdyti šio priedo reikalavimus, CLP reglamentas buvo iš dalies pakeistas Komisijos deleguotoju reglamentu (ES), kuriuo yra atidėtas pirmasis atitikties užtikrinimo terminas iš 2020 m. sausio 1 d. į 2021 m. sausio 1 d. Taigi, mišinių, kurie skirti vartotojams, tolesni naudotojai ir importuotojai privalo pateikti suderintą informaciją apsinuodijimų centrams iki 2021 m. sausio 1 d., tačiau antrasis ir trečiasis atitikties terminai išlieka nepakitę (žr. paveikslas). Antrasis atitikties terminas taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d. profesionaliam naudojimui skirtiems mišiniams. Trečiasis atitikties terminas taikomas nuo 2024 m. sausio 1 d. pramoniniam naudojimui skirtiems mišiniams. Be to, Komisijos deleguotame reglamente (ES) taip pat yra pateikti keli redakciniai pasiūlymai (pvz.: dėl galimybės naudoti UFI kodą ant pakuotės greta etiketės, o ne ant pačios etiketės, bei išaiškinta, kad UFI kodą reikia dėti ant vidinės pakuotės, kai produktas turi išorinę ir vidinę pakuotes), siekiant palengvinti naujų taisyklių įgyvendinimą ir patikslinti jų reikšmes. Iki šių terminų mišiniams toliau taikomi Lietuvoje galiojantys reikalavimai.

Jeigu įmonės nusprendžia informaciją pagal CLP reglamento VIII priedą savanoriškai pateikti anksčiau, t.y. iki atitikties terminų, lygiagrečiai privalo pateikti informaciją pagal Lietuvoje taikomas nuostatas, kurios galioja iki CLP reglamento VIII priedo taikymo datos. Įmonės turi pateikti informaciją apie pavojingus mišinius pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 141 punktą.

Jeigu įmonė paskirtajai įstaigai, t.y. Aplinkos apsaugos agentūrai, pagal CLP reglamento 45(1) str. iki atitikties termino, t.y. iki 2021 m. sausio 1 d., jau pateikė informaciją apie pavojingus mišinius pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančius pranešimo reikalavimus, CLP reglamento VIII priedo laikytis neprivaloma iki 2025 m. sausio 1d., t.y. jai yra taikomas pereinamasis laikotarpis, išskyrus atvejus, kai informaciją reikia atnaujinti. Po 2025 m. sausio 1 d. informaciją privaloma pateikti apie visus mišinius, kuriais prekiaujama rinkoje, pagal suderintus CLP reglamento VIII priedo reikalavimus.