Pirmasis puslapis > Teminė informacija > SCIP duomenų bazė

 

SCIP duomenų bazė


SCIP duomenų bazė

 

SCIP (angl. Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)) ─ tai duomenų bazė, kurioje yra kaupiama informacija apie labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas (SVHC) gaminiuose arba sudėtiniuose daiktuose. Pranešimo teikimo į SCIP duomenų bazę teisinė prievolė buvo nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/85 9(1)(i) straipsnyje. Ja siekiama sumažinti pavojingų cheminių medžiagų kiekį atliekose bei skatinti pavojingų medžiagų pakeitimą saugesnėmis alternatyvomis.

 

Gairės gaminių gamintojams ir importuotojams:

 

  • Išsiaiškinkite, ar Jums taikoma prievolė teikti pranešimą į SCIP duomenų bazę.
  • Jeigu teisinė prievolė taikoma, pradėkite ruoštis jau dabar, kad laiku pateiktumėte pranešimą į SCIP duomenų bazę.

Tokiu būdu bus užtikrinama saugesnė žiedinė ekonomika visoje Europos Sąjungoje.

 

Jeigu apie pranešimo teikimą į SCIP duomenų bazę išgirdote pirmą kartą ir svarstote, ar jums ši teisinė prievolė yra taikoma, kviečiame pasižiūrėti infografiką, kuriame informacija pateikiama, naudojant grafinį formatą.

 

Kas privalo teikti pranešimą į SCIP duomenų bazę?

 

Pranešimą į SCIP duomenų bazę turi pateikti gaminių gamintojai, importuotojai arba tiekėjai, tiekiantys gaminius į Europos Sąjungos rinką, jeigu gaminio sudėtyje yra labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga (toliau ─ SVHC) iš Kandidatinių medžiagų sąrašo ir jeigu jos koncentracija gaminyje viršija 0,1 % gaminio masės.


Gaminys ─ daiktas, kuris gaminamas įgijo konkrečią formą ar struktūrą, labiau nulemiančią jo naudojimo paskirtį, nei jo cheminė sudėtis (REACHreglamento3(3) str.).

 

Tiekimas rinkai ─ tiekimas arba bet koks perdavimas kitam asmeniui už mokestį arba nemokamai. Importas laikomas tiekimu rinkai (REACHreglamento3(12) str.).

 

Daugiau informacijos apie tai, kas yra gaminys bei gaminių pavyzdžių galite rasti Europos cheminių medžiagų agentūros rekomendaciniame dokumente Rekomendacijos dėl gaminių sudėtyje esančioms cheminėms medžiagoms taikomų reikalavimų".

 

Daugiau informacijos galite rasti vaizdo įraše „Kas turi teikti pranešimą į SCIP duomenų bazę?"

 

Lankstinukas „SCIP duomenų bazė - Ką turite žinoti?"

 

Nuo kada taikoma teisinė prievolė pranešti?

 

Teisinė prievolė pateikti pranešimą į SCIP duomenų bazę turi būti taikoma nuo 2021 m. sausio 5 d.

 

Kokią informaciją reikės pateikti į SCIP duomenų bazę?

 

  • Informaciją apie gaminio tapatybę;
  • Informaciją apie SVHC medžiagos tapatybę;
  • Informaciją apie saugų gaminio naudojimą.

 

Pranešimo parengimo ir teikimo įrankiai

 

SCIP pranešimas turi būti parengiamas ir pateikiamas, naudojant ECHA‘os IT įrankius: ECHA Cloud Services ir ECHA Submission Portal. Taigi, norint naudoti ECHA‘os IT įrankius, pradžioje turite užsiregistruoti ir susikurti ECHA paskyrą (angl. ECHA Account).

 

 


Užsiregistruoti ir prisijungti prie ECHA‘os paslaugų galite čia

 

 

 

ECHA sukūrė suderintą IUCLID formatą, kuris yra skirtas SCIP pranešimo dokumentacijos parengimui. Taigi, SCIP pranešimas gali būti parengiamas, naudojant vieną iš šių 3 įrankių:

 

  • Pranešimo parengimas internete, naudojant „ECHA Cloud Services";
  • Pranešimo parengimas, naudojant parsisiųstą ir įsidiegtą serveryje ar darbalaukyje laikomąIUCLID 6" versiją;
  • Pranešimo parengimas, naudojant iš sistemos į sistemą būdą (angl. System-to-system).

 

 

 

 

Kai SCIP pranešimo dokumentacija yra parengiama, ji turi būti pateikiama ECHA‘i, naudojant ECHA‘os pateikimo portalą (angl. ECHA Submission portal).

 

 


ECHA Submission portal rasite šiuo adresu

 

 

 

Išsamią informaciją apie tai, kaip parengti ir pateikti pranešimą į SCIP duomenų bazę, galite rasti „SCIP Database Notification".


 

Daugiau informacijos apie SCIP duomenų bazę galite rasti Europos cheminių medžiagų agentūros tinklalapyje, skiltyje "SCIP duomenų bazė".