Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Kviečiame į seminarą „Cheminių medžiagų/mišinių valdymas: Mišinių klasifikavimas pagal CLP reglamentą“

 

Kviečiame į seminarą „Cheminių medžiagų/mišinių valdymas: Mišinių klasifikavimas pagal CLP reglamentą“

 

 

Nuo 2015 m. birželio 1 d. mišiniai turi būti klasifikuojami, ženklinami ir pakuojami pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (toliau - CLP reglamentas) nuostatas. Bendrieji įpareigojimai klasifikuoti mišinius taikomi gamintojams, importuotojams ir tolesniems naudotojams, kurie prieš tiekdami rinkai, turi juos suklasifikuoti pagal CLP reglamento II antraštinę dalį, o šio reglamento neatitinkančius mišinius draudžiama tiekti rinkai. Aplinkos apsaugos agentūra, siekdama pagelbėti įmonėms tinkamai pasiruošti naujiems pagal CLP reglamentą nuo 2015 m. birželio 1 d. mišinių klasifikavimui taikomiems reikalavimams bei bendradarbiaudama su Aplinkos ministerija, 2015 m. birželio 17 d. rengia nemokamą seminarą. Pranešimus skaitys kviestiniai svečiai - Europos cheminių medžiagų agentūros atstovė Outi Tunnela ir Europos chemijos pramonės tarybos atstovas Dr. Erwin Annys. Seminaro organizavimas finansuojamas iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų.

 

PRELIMINARI SEMINARO PROGRAMA

 

8.30-8.50 Registracija

8.50-9.00 Seminaro atidarymas

Aplinkos apsaugos agentūros atstovas

9.00-9.20 CLP Reglamentas - pagrindiniai reikalavimai ir atsakomybė

Aurelija Bajoraitienė, Aplinkos ministerijos Cheminių medžiagų skyriaus vyr. specialistė

9.20-10.10 Mišinių klasifikavimo principai

Outi Tunnela, Europos cheminių medžiagų agentūros  ekspertė

10.10-10.30 Kavos pertrauka

10.30-12.00 CEFIC atstovo pranešimas apie mišinių klasifikavimą

Dr. Erwin Annys, Europos chemijos pramonės tarybos (CEFIC) ekspertas

12.00-13.20 Mišinių klasifikavimo pagal CLP reglamentą praktiniai pavyzdžiai

Outi Tunnela, Europos cheminių medžiagų agentūros  ekspertė

13.20-14.20 Pietų pertrauka

14.20-16.20 Mišinių klasifikavimo pagal CLP reglamentą praktiniai pavyzdžiai - darbas grupėse

Outi Tunnela, Europos cheminių medžiagų agentūros  ekspertė

16.20-16.50 Diskusijos

 

Kilus klausimams, prašome kreiptis į Cheminių medžiagų skyriaus vyr. specialistę Agnę Janonytę, tel.: (8-5) 2126091.

Renginio vieta: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (A. Jakšto g. 4/9, 5 a., 506 kab., Vilnius).

Būtina išankstinė registracija.

Dalyvavimas seminare nemokamas.

Norinčius dalyvauti seminare prašome registruotis iki 2015 m. birželio 12 d., užpildant