Pirmasis puslapis > Teminė informacija > REACH-CLP pagalbos tarnyba

 

REACH-CLP pagalbos tarnyba

(Spauskite čia norėdami įvesti trumpą aprašymą)

Pagalbos paveiksliukas Užduoti klausimą apie REACH, CLP (reachclp@aaa.am.lt)
REACH reglamentas trumpai REACH reglamentas, CLP reglamentas
Klausimai

Dažnai užduodami klausimai (anglų kalba)

 

 

Teisinis pagrindas

 

Vadovaujantis REACH reglamento 124 straipsniu ir CLP reglamento 44 straipsniu ES valstybės narės, Norvegija, Islandija bei Lichtenšteinas įsteigė nacionalines pagalbos tarnybas, kurios konsultuoja cheminių medžiagų ir mišinių gamintojus, importuotojus, tolesnius naudotojus, platintojus ir kitas suinteresuotas šalis apie jų atitinkamas pareigas ir prievoles pagal šiuos reglamentus. Nacionalinių pagalbos tarnybų sąrašą bei jų kontaktus galite rasti Europos cheminių medžiagų Agentūros tinklalapyje.

 

Cheminių medžiagų ir mišinių gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai, platintojai ir kitos suinteresuotos šalys patarimo dėl šių reglamento prievolių pirmiausiai turėtų kreiptis į nacionalinę pagalbos tarnybą, kuri gerai žino apie padėtį šioje šalyje bei gali suteikti informacijos ir apie tam tikrus prievolių vykdymo aspektus. Nacionalinė pagalbos tarnyba konsultacijas teikia valstybine šalies, kurioje yra įsteigta, kalba (kalbomis).

 

Lietuvoje nacionalinė REACH-CLP pagalbos tarnyba yra įsteigta Aplinkos apsaugos agentūroje, kuri 2007 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 687 paskirta kompetentinga institucija vykdyti REACH ir CLP reglamentuose nacionalinėms kompetentingoms institucijoms nustatytas užduotis (Žin., 2007, Nr. 78-31352009, Nr. 80-3342010, Nr. 11-531Nr.59-2896; 2011, Nr. 136-6457; 2012, Nr. 73-3786).

 

Lietuvoje nacionalinė REACH-CLP pagalbos tarnyba yra įsteigta Aplinkos apsaugos agentūroje, kuri 2007 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 687 paskirta kompetentinga institucija vykdyti REACH ir CLP reglamentuose nacionalinėms kompetentingoms institucijoms nustatytas užduotis (Žin., ; 2009, Nr. 80-334; Žin., 2010, Nr. 11-531, Nr.59-2896).  

 

Kontaktai

 

Nacionalinė REACH-CLP pagalbos tarnyba veikia Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyriuje.

el. paštas: reachclp@aaa.am.lt

 

Šiuo metu Lietuvos nacionalinėje REACH-CLP pagalbos tarnyboje konsultacijas teikia šie specialistai:

 

 

 

  • Agnė Janonytė         8 706 68 081;
  • Beata Volujevič        8 706 62 033;
  • Jurgita Balčiūnienė    8 706 62 017;
  • Žilvinas Užomeckas.  8 706 62 031.

 


 

ECHA Pagalbos tarnyba 

 

Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) pagalbos tarnyba teikia patarimus administravimo klausimais asmenims, kurie turi prievolių pagal REACH ir CLP reglamentus. Ji taip pat teikia paramą ECHA IT priemonių (pvz., IUCLID, CHESAR ir REACH-IT) naudotojams ir pagalbą, susijusią su individualiai pateiktos informacijos tvarkymu. 

 

ECHA pagalbos tarnybai klausimai teikiami užpildžius specialią ECHA tinklalapyje pateikiamą informacijos prašymo internetinę formą, kurią galite rasti ECHA tinklalapyje.

 

Daugiau naudingos informacijos apie nacionalinių pagalbos tarnybų ir ECHA pagalbos tarnybos veiklą bei rekomendacinius dokumentus galite rasti ECHA tinklalapyje.