Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > PFAS - amžinos medžiagos

 

PFAS - amžinos medžiagos

Perfluoralkilintos ir polifluoralkilintos medžiagos (PFAS) tai yra medžiagų grupė, kuriai priskiriama daugiai kaip 4700 medžiagų. Šiai grupei priklausančios medžiagos yra ypač patvarios ir kaupiasi aplinkoje. Šios medžiagos užteršia gruntinius, paviršinius ir dirvožemio vandenis, bei kaupiasi ir mūsų organizmuose, sukeldamos vėžį ar kepenų pažeidimus, dėl PFAS poveikio gali padidėti cholesterolio kiekis kraujyje ir susilpnėti imuninė sistema. Dėl plataus naudojimo ir itin didelio patvarumo šios medžiagos dažniai yra vadinamos amžinomis cheminėmis medžiagomis. Galbūt niekada apie šias medžiagas negirdėjote, bet neabejotinai esate su jomis susidūrę.  PFAS yra naudojamos daugelyje plataus kasdienio vartojimo gaminiuose, kuriems papildomai suteikiamos įvairios naudingos savybės. Jos naudojamos gaminant drabužius nuo lietaus, gesinimo putas, ugniai atsparius audinius, nelipnias keptuves ir puodus. Šios medžiagos taip pat naudojamos gaminant maisto pakuotės, pvz. mikrobangų krosnelėje spraginamų kukurūzų maišeliuose ir daugelyje greitojo maisto pakuotėse, kosmetikos gaminiuose, baldiniuose audiniuose, kitų audinių ir kilimų paviršiaus apdorojimo produktuose, dažuose, chromuotuose gaminiuose, saulės baterijų plokštę dengiančioje plėvelėje, statybinėse medžiagose.

PFAS medžiagos naudojamos nuo 1940 m. todėl dėl savo plataus panaudojimo bei, turint omenyje tai, kad šios cheminės medžiagos nesiskaido, jos pakankamai ilgai kaupėsi aplinkoje ir padarė didelį poveikį aplinkai. Atlikti tyrimai parodė, kad PFAS užterštas geriamasis vanduo ir dirvožemis Europoje ir JAV, taip pat įvairių PFAS rasta beveik visų tirtų JAV piliečių kraujyje.

Žinoma, neįmanoma visiškai išvengti PFAS, kadangi šios medžiagos naudojamos labai plačiu mastu. Visgi yra keletas dalykų, kurių galime imtis, kad sumažintume mūsų patiriamą poveikį. Pavyzdžiui, galime pirkti ekologiniu ženklu ženklinamus produktus arba produktus, ant kurių tiesiogiai nurodoma, kad juose nėra PFAS.

 

Guodžia ir tai, jog ES imasi veiksmų, kad būtų sumažintas šių medžiagų naudojimas. Pagal ES cheminių medžiagų teisės aktus jau yra ribojama kai kurių PFAS gamyba ir naudojimas. O šių metų gegužės mėn. Vokietijos, Nyderlandų, Norvegijos, Švedijos ir Danijos nacionalinės valdžios institucijos susitarė parengti bendrą naują REACH apribojimo pasiūlymą, kad būtų sumažinta rizika aplinkai ir žmonių sveikatai, gaminant ir naudojant įvairius PFAS. Suinteresuotos šalys iki 2020 m. liepos 31 d. yra kviečiamos pateikti informaciją apie PFAS naudojimą. Ypač laukiama informacijos iš mokslininkų bei įmonių, gaminančių ar naudojančių PFAS, parduodančių šių medžiagų mišinius ar gaminius, ir tokių, kurios naudoja PFAS alternatyvas. Gauta informacija bus naudojama siekiant patikslinti pasiūlymo taikymo sritį ir išanalizuoti skirtingų apribojimo galimybių veiksmingumą ir socialinį bei ekonominį poveikį. Per ateinančius dvejus metus nacionalinės valdžios institucijos parengs apribojimo pasiūlymą. Parengtas pasiūlymas bus pateiktas ECHA moksliniams komitetams, kuriems priklauso ir Agentūros specialistai, nuomonės formavimui. Sprendimą dėl REACH apribojimų priims Europos Komisija dalyvaujant ES valstybėms narėms, jį tikrins Europos Parlamentas ir Taryba. Tikėtina, kad šis apribojimas įsigalios 2025 m.