Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Klasifikavimas Ženklinimas Pakavimas (CLP) > Pranešimas klasifikavimo ir ženklinimo inventoriui

 

Pranešimas klasifikavimo ir ženklinimo inventoriui

Klasifikavimo ir ženklinimo inventorius

 

Klasifikavimo ir ženklinimo inventorius - tai speciali duomenų bazė, į kurią Europos cheminių medžiagų agentūra įtraukia informaciją apie cheminės medžiagos tapatybę ir cheminės medžiagos klasifikavimą bei ženklinimą. Duomenų bazėje taip pat laikoma REACH reglamento registracijos dokumentacijų informacija ir informacija apie chemines medžiagas, kurios buvo suklasifikuotos ir paženklintos pagal suderintus klasifikavimo ir ženklinimo kriterijus, t. y. apie CLP reglamento VI priedo 3 dalyje minimas chemines medžiagas.

 

Pranešimas į klasifikavimo ir ženklinimo inventorių

 

Pranešti apie tiekiamos rinkai cheminės medžiagos klasifikavimą ir ženklinimo elementus privaloma pagal CLP reglamento V antraštinę dalį.

 

Kas turi pranešti?

 

Pranešimo prievolė taikoma cheminių medžiagų gamintojams ir importuotojams. Pranešimą pateikti Europos cheminių medžiagų agentūrai gali ir gamintojų/importuotojų grupė.

Tolesniems naudotojams, platintojams ir gaminių gamintojams pranešimo prievolė netaikoma. Vienintelis atstovas, pagal CLP reglamentą, pranešti negali, nebent jis kartu yra ir importuotojas.

 

Kada reikia pranešti?

 

Pranešimas apie cheminės medžiagos klasifikavimą ir ženklinimą turi būti pateiktas per vieną mėnesį nuo medžiagos patiekimo rinkai dienos.

 

Importuotojams taikomas 1 mėnesio terminas nuo to momento, kai cheminę medžiagą pristatė į Bendrijos muitų teritoriją.

 

Pranešimas yra nemokamas.

 

Apie kurias chemines medžiagas privaloma pranešti?

 

Pranešti privaloma apie:

 • chemines medžiagas, kurias privaloma registruoti pagal REACH reglamentą (nesvarbu ar jos yra klasifikuojamos);

Pranešti nereikia, jeigu cheminė medžiaga buvo užregistruota pagal REACH reglamentą iki 2010 m. gruodžio 1 d. ir registracijos dokumentacijoje buvo pateikta informacija apie medžiagos klasifikavimą ir ženklinimo elementus pagal CLP reglamentą.

 • pavojingas chemines medžiagas pagal CLP reglamento kriterijus (nepriklausomai nuo cheminės medžiagos kiekio), kurias tiekiate rinkai;
 • mišinių sudėtyje esančias pavojingas chemines medžiagas, viršijančias konkrečias ribines koncentracijas, kurias tiekiate rinkai.

 

 

Kokią informaciją pranešti?

 

Pranešime apie cheminės medžiagos klasifikavimą ir ženklinimo elementus privalote nurodyti:

 • pranešėjo vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją;
 • cheminės medžiagos tapatybę, įskaitant pavadinimą ir kitus identifikatorius, sudėtį, priedų kiekį ir kt.;
 • medžiagos klasifikaciją pagal CLP kriterijus;
 • „ne klasifikavimo" priežastis;
 • konkrečias ribines koncentracijas / m faktorius ir mokslinį pagrindimą;
 • etiketės elementus, įskaitant pavojaus piktogramas, signalinius žodžius, pavojingumo frazes.

 

IUPAC pavadinimų konfidencialumas

 

Tam tikrais atvejais įmonės gali neatskleisti cheminės medžiagos IUPAC pavadinimo, teikdamos pranešimą klasifikavimo ir ženklinimo inventoriui. IUPAC pavadinimą galima laikyti konfidencialiu ir jo neskelbti klasifikavimo ir ženklinimo inventoriuje tokiais atvejais:

 • kai medžiagoms netaikomas pereinamasis laikotarpis;
 • kai medžiagos naudojimo paskirtis apibrėžta viename ar keliuose iš toliau išvardytų punktų, t.y. kai jos naudojamos:
  • kaip tarpinės cheminės medžiagos;
  • mokslinių tyrimų ir plėtros reikmėms; arba
  • produkto ir technologinių tyrimų bei taikomosios veiklos srityje.

Kad IUPAC pavadinimas būtų laikomas konfidencialiu, savo IUCLID dokumentacijoje bendrovės turi pateikti:

 1. pagrindžiančius duomenis, aiškiai nurodydamos, kad minėtai medžiagai netaikomas pereinamasis laikotarpis, arba kad ji naudojama kaip tarpinė cheminė medžiaga, mokslinių tyrimų ir plėtros reikmėms arba produkto ir technologinių tyrimų bei taikomosios veiklos srityje.
 2. cheminės medžiagos alternatyvų pavadinimą, kurį ECHA galėtų skelbti viešai.

Šias konfidencialumo žymas galima nurodyti tik IUCLID 5 programoje, kuriant Pranešimo apie klasifikavimą ir ženklinimą dokumentaciją. Už konfidencialumo žymų naudojimą klasifikavimo ir ženklinimo pranešimuose mokestis neimamas.

Alternatyvaus cheminės medžiagos pavadinimo, nurodyto klasifikavimo ir ženklinimo pranešime, savaime negalima naudoti kitoms reikmėms. Būtina pateikti atitinkamos formos prašymą, kad alternatyvų cheminės medžiagos pavadinimą būtų galima taikyti mišinyje esančiai cheminei medžiagai saugos duomenų lape arba etiketėje.

 

Priemonės klasifikavimo ir ženklinimo pranešimui parengti

 

Pranešimą galima pateikti tik elektroniniu būdu naudojantis REACH-IT portalu Europos cheminių medžiagų (ECHA) interneto svetainėje www.echa.europa.eu. Norėdami pateikti pranešimą, iš pradžių turite užsiregistruoti REACH-IT portale ir susikurti paskyrą:

 

1 žingsnis. REACH-IT portale susikurkite paskyrą. Jei paskyrą jau turite, tam, kad galėtumėte pateikti pranešimą, naujos paskyros kurti nebūtina.

2 žingsnis. Susikurkite pranešimo grupę

Pranešėjai taip pat gali sudaryti gamintojų ir (arba) importuotojų grupę ir, dėl įtraukimo į inventorių, pranešti apie sutartą klasifikavimą ir ženklinimą. Šis žingsnis nėra privalomas.

Gamintojų ir (arba) importuotojų grupę galima sukurti tiesiogiai REACH-IT portale, arba naudojant autonominę priemonę (grupės sukūrimo priemonę, angl. Group creator).

3 žingsnis. Parenkite klasifikavimo ir ženklinimo pranešimą

Jūs galite naudoti vieną iš keturių, žemiau išvardintų priemonių, klasifikavimo ir ženklinimo pranešimui pateikti:

 

A. IUCLID 5. Visą reikiamą informaciją galite nurodyti IUCLID 5, o IUCLID sukurti klasifikavimo ir ženklinimo pranešimo dokumentaciją.

 • IUCLID 5 galite įrašyti daugiau nei vieną tos pačios medžiagos sudėtį (pvz., dėl skirtingų priemaišų apibūdinimų) ir susieti kiekvieną sudėtį su konkrečiu klasifikavimu ir ženklinimu. Atkreipkite dėmesį į tai, kad vienas pranešėjas gali pateikti tik vieną pranešimą apie vieną medžiagą, o tai yra vienintelė priemonė, kuria galite pateikti keletą vienos medžiagos sudėčių.
 • Tai gali būti naudinga ankstesniems IUCLID 5 naudotojams.
 • Tai taip pat naudinga tiems, kurie ketina užregistruoti cheminę medžiagą pagal REACH reglamentą (pvz., kai registracijos terminai yra 2013 arba 2018 m.).

 

B. MASINIS. Galite sukurti masinę XML rinkmeną, kurioje būtų daugiau nei vienas klasifikavimo ir ženklinimo pranešimas.

Masinę XML rinkmeną galima sukurti naudojant ECHA pateiktą EXCEL priemonę, arba naudojant XML schemą (šį variantą greičiausiai rinksis naudotojai, turintys IT išsilavinimą).

 • Naudodami masinę XML rinkmeną, vienoje rinkmenoje galite pateikti pranešimo informaciją apie keletą ar daug medžiagų, apibrėžtų EB arba CAS numeriais.
 • XML masinis pateikimas gali būti naudojamas tik tada, kai visos medžiagos apibrėžiamos CAS arba EC numeriais ir nurodoma tik viena sudėtis. Be to, negalima nustatyti daugiklio arba SCL, jeigu jis nėra nurodytas KŽP (angl. CLP) reglamento VI priede medžiagai, apie kurią pranešama.

 

C. TIESIOGIAI INTERNETU. Galite rankiniu būdu įvesti reikiamus duomenis REACH-IT portale.

 • Jeigu jums reikia pranešti tik apie keletą medžiagų ir jūs nenaudojate IUCLID 5, geriausias pasirinkimas yra pranešti tiesiogiai internetu per REACH-IT portalą.
 • Šis variantas gali būti jums naudingas, jei esate MVĮ.
 • Naudodamiesi interneto priemone, galite pritarti kitos bendrovės pateiktai ar įregistruotai informacijai apie cheminės medžiagos klasifikavimą ir ženklinimą.

4 žingsnis. Pateikite klasifikavimo ir ženklinimo pranešimą

 • Parengę klasifikavimo ir ženklinimo pranešimo dokumentaciją, galite ją pateikti ECHA per REACH-IT portalą.
 • REACH-IT portale jums bus nurodyti specialūs puslapiai, kuriuose galėsite pateikti klasifikavimo ir ženklinimo pranešimą.

 

Vadovai