Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Degiojo kepsninių skysčio naudojimas saugiai, siekiant išvengti pavojaus sveikatai

 

Degiojo kepsninių skysčio naudojimas saugiai, siekiant išvengti pavojaus sveikatai

Buvo nustatyta, kad daugiausia nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl netinkamo degiojo kepsninių skysčio naudojimo, todėl, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir ypač labiausiai pažeidžiamas asmenų grupes - vaikus nuo šių skysčių keliamos nepriimtinos rizikos, visoje Europos Sąjungoje degiajam kepsninių skysčiui buvo nustatytas apribojimas. Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. vartotojams skirti degieji kepsninių skysčiai, kurie turi pavojingumo frazę H304: Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį, turi būti matomai, įskaitomai ir nenutrinamai ženklinami užrašu „Gurkšnelis degiojo kepsninių skysčio plaučius gali pažeisti taip, kad gali kilti grėsmė gyvybei". Be to, jie turi būti tiekiami juodos spalvos nepermatomose talpyklose, kurių talpa ne didesnė kaip 1 litras.

 

Prieš pradedant naudoti degųjį kepsninių skystį, perskaitykite etiketę ir išsiaiškinkite, kokį pavojų jis sukelia bei kaip jį saugiai naudoti. Šiuos skysčius laikykite originalioje pakuotėje, neperpilkite į maistui skirtas talpyklas. Pakuotę laikykite užsuktą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepalikite vaikų be priežiūros, kai yra naudojami degieji kepsninių skysčiai. Venkite šių produktų įkvėpimo. Saugokite save ir savo artimuosius bei mėgaukitės grilio sezonu atsakingai!

 

Įvykus nelaimingam atsitikimui, kai buvo praryta degiojo kepsninių skysčio, dėl reakcijos reikia nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ Tel Nr. 8-5 2362052 arba kreiptis Tel Nr. 112 ir neskatinti vėmimo.