Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Dėl ataskaitų teikimo

 

Dėl ataskaitų teikimo

Informuojame, kad duomenys  ir informacija apie chemines medžiagas ir preparatus taip pat apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas  pateikti elektroniniu paštu, elektroninėse laikmenose ir popieriuje yra nepriimti. Ataskaitos laikomos pateiktomis tik pateikiant jas tiesiogiai per IS AIVIKS.

 

Pažymime, kad pagal 2015 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-537, kuriuo pakeičiamas duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašas (Nuoroda į tesės aktą.), duomenys ir informacija teikiami tik internetu, tiesiogiai į IS AIVIKS.