Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Aplinkos apsaugos agentūra organizuoja keturių kontroliuojančių institucijų susitikimą

 

Aplinkos apsaugos agentūra organizuoja keturių kontroliuojančių institucijų susitikimą

Aplinkos apsaugos agentūra, kaip REACH ir CLP reglamentų įgyvendinimą užtikrinanti institucija, š.m. balandžio 23 d. organizuoja Tarpinstitucinį REACH ir CLP reglamentų reikalavimų vykdymo kontrolės koordinavimo grupės susitikimą. 

Šiame susitikime dalyvaus LR Valstybinės darbo inspekcijos, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos, Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos ir Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos atstovai.

 

Šios koordinavimo grupės tikslas yra įgyvendinti Europos cheminių medžiagų agentūros keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo rekomendacijas; panaudoti tarptautinę patirtį, siekiant užtikrinti chemijos srities teisės aktų reikalavimų vykdymą Lietuvoje; gerinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, keitimąsi informacija ir efektyviau vykdyti cheminių medžiagų tvarkymo kontrolę.