Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Nuotolinis seminaras - konsultacija "Cheminių medžiagų ir mišinių ataskaitų teikimo aktualijos"

 

Nuotolinis seminaras - konsultacija "Cheminių medžiagų ir mišinių ataskaitų teikimo aktualijos"

 

 

Šių metų vasario 19 d. Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyrius kartu su Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupe organizuoja nuotolinį seminarą – konsultaciją. Renginyje bus pristatoma nauja LR cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymo redakcija, nauja LR aplinkos ministro įsakymo „Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ redakcija.

Šis seminaras yra kartu ir interaktyvi konsultacija, kurios metu atsakinėsime į jums rūpimus klausimus, bandysime kartu spręsti problemas, kurios kyla teikiant duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir mišinius į IS AIVIKS. Kviečiame teikti išankstinius klausimus registracijos formoje.

 

Seminaras prasidės 10 val. ir vyks nuotoliniu būdu per „Microsoft Teams“ platformą.

Seminaro programa

1000

Pradžia

 

1000– 1020

Teisės aktų pakeitimai

AM Taršos prevencijos politikos grupės atstovas

1020 – 1040

Aplinkos ministro įsakymo D1-462 nauja redakcija

AAA Cheminių medžiagų skyriaus vyr. specialistė Monika Avižienė

1040 – 1045

Trumpa informacija apie atnaujintas instrukcijas ir kitą metodinę pagalbą

AAA Cheminių medžiagų skyriaus atstovas

1045 – 1145

Atsakymai į dalyvių klausimus, konsultacijos

 

Norintieji dalyvauti turi užsiregistruoti. Dalyvių skaičius ribojamas.

REGISTRACIJOS ANKETA  (Registracija baigta)

Užsiregistravusiems dalyviams prisijungimo nuoroda bus atsiųsta likus dienai iki renginio.

 

 

Visais klausimais, susijusiais su seminaro organizavimu, prašome kreiptis į Cheminių medžiagų skyriaus vyr. specialistę Vilmą Uldukienę (el.p. vilma.uldukiene@aaa.am.lt, tel.: 8 706 68055).