Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Degusis kepsninių skystis ─ kad grilio sezonas neapkarstų

 

Degusis kepsninių skystis ─ kad grilio sezonas neapkarstų

 

Grilio sezono metu kepsninėms yra naudojami degieji kepsninių skysčiai, kurie palengvina medžio anglių ar laužo uždegimą. Kepsninių skysčiai dažniausiai yra pavojingi mišiniai, kurie yra mažai klampūs, todėl prarytas net nedidelis tokio skysčio kiekis gali sukelti plaučių uždegimą ar net mirtį. Buvo pastebėta, kad daugiausia nelaimingų atsitikimų įvyksta, kai be tėvų priežiūros palikti vaikai atsitiktinai išgeria degiojo kepsninių skysčio. Ypač didelė rizika kyla vaikams nuo vienerių iki trejų metų. Daugiausia nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl degiojo kepsninių skysčio prarijimo (> 90% nuo nustatytų atvejų) ir tik nedidelis kiekis (6-8% nuo nustatytų atvejų) nelaimingų atsitikimų buvo susiję su poveikiu per odą ar įkvėpus.

 

Siekiant apsaugoti vartotojus, ypač pažeidžiamiausias asmenų grupes ─ vaikus, nuo neigiamo degiųjų skysčių poveikio ir rizikos, kuri gali kilti, atsitiktinai išgėrus šio skysčio, visoje Europos Sąjungoje šiems skysčiams buvo nustatytas apribojimas. Vartotojams skirtas degusis kepsninių skystis turi būti įskaitomai ir nenutrinamai ženklinamas šiuo užrašu: „Gurkšnelis degiojo kepsninių skysčio plaučius gali pažeisti taip, kad gali kilti grėsmė gyvybei". Be to, toks skystis turi būti išpilstomas į juodos spalvos nepermatomas talpyklas, kurių talpa ne didesnė, kaip 1 litras. Taip pat, siekiant apsaugoti pažeidžiamiausias asmenų grupes, šios talpyklos turi turėti liestinę pavojaus žymę (1 pav.) bei vaikų sunkiai atidaromus uždarymo įtaisus (2 pav.). Pavojingi degieji kepsninių skysčiai, kurie sukelia pavojų žmonių sveikatai, t.y. plaučių pakenkimo pavojų prarijus (aspiraciją), turi būti paženklinti pavojaus piktograma "suskilęs žmogus" -  GHS08 (3 pav.), taip pat pavojingumo fraze H304: "Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį" bei turi būti pažymėti atitinkamomis atsargumo frazėmis dėl reakcijos, laikymo ir pašalinimo. Įvykus nelaimingam atsitikimui, kai buvo praryta degiojo kepsninių skysčio, dėl reakcijos reikia nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ Tel Nr. 8-5 2362052 arba kreiptis Tel Nr. 112 ir neskatinti vėmimo. Taip pat rekomenduojama degųjį kepsninių skystį laikyti užrakintą.

 

Norint išvengti neigiamo poveikio žmonių sveikatai, prieš pradedant naudoti degųjį kepsninių skystį, rekomenduojama perskaityti etiketę ir išsiaiškinti, kokį pavojų jis sukelia bei kaip jį saugiai naudoti. Be to, rekomenduojama skysčius laikyti originalioje pakuotėje, neperpilti į maistui skirtas talpyklas. Pakuotė turi būti užsukta ir ją rekomenduojama laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Niekada nepalikite vaikų be priežiūros, kai yra naudojami degieji kepsninių skysčiai.

 

Siūlome pažiūrėti trumpą ir įdomų vaizdo klipą (žr. žemiau), kuris vaizdžiai iliustruoja, kodėl reikia skaityti, kas parašyta ant etiketės ir laikytis atsargumo priemonių. Saugokite save ir savo artimuosius bei mėgaukitės grilio sezonu atsakingai!

 

1 pav. Liestinė pavojaus žymė 2 pav. Vaikų sunkiai atidaromų uždarymo įtaisų pavyzdžiai
 
3. pav. Pavojaus piktograma “suskilęs žmogus“ –  GHS08 Vaizdo klipas