Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Labai sudėtingų gaminių tiekėjų dėmesiui dėl SCIP pranešimo rengimo

 

Labai sudėtingų gaminių tiekėjų dėmesiui dėl SCIP pranešimo rengimo

 

 

Informuojame, kad iki 2021 m. vasario 17 d. apie 3000 Europos Sąjungos juridinių vienetų Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau ─ ECHA) pateikė daugiau nei 6,6 mln. SCIP pranešimų. Taigi, kviečiame ir raginame Lietuvos gaminių tiekėjus, kuriems taikoma SCIP pranešimo teikimo teisinė prievolė, pasekti šiuo geru pavyzdžiu.

 

Primename, kad vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/85 9(1)(i) straipsniu, nuo 2021 m. sausio 5 d. gaminių tiekėjai turi pateikti pranešimą į SCIP duomenų bazę, jeigu jų gaminyje yra aptinkama labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų iš Kandidatinio sąrašo, kurių koncentracija viršija 0,1 % gaminio masės.

 

Svarbu paminėti, kad įmonėms, kurios tiekia labai sudėtingus gaminius, pavyzdžiui transporto priemones, orlaivius, satelitus, elektronikos įrangą ar kt., kurie sudaryti iš daugiau nei 1000 komponentų, ECHA yra nustačiusi apribojimus. Pranešime apie sudėtinį gaminį turi būti pateikiama informacija apie ne daugiau kaip 1000 komponentų. Apribojimai buvo nustatyti, siekiant optimizuoti gaunamų duomenų apdorojimą bei siekiant užtikrinti, kad SCIP duomenų bazėje esančių duomenų naudotojai, tokie kaip atliekų tvarkytojai ir vartotojai, galėtų saugiai gaminius tvarkyti bei juos naudoti. Taigi, visiems SCIP pranešimams, kurie buvo pateikti ECHA‘i apie sudėtingus gaminius, sudarytus iš daugiau negu 1000 komponentų, yra priskirtas „laukia patvirtinimo" statusas (angl. pending status) ir tai reiškia, kad ECHA tokių pranešimų toliau neapdoros. Norint, kad ECHA apdorotų Jūsų pateiktą pranešimą ir jam priskirtų SCIP numerį, turite iš naujo parengti SCIP pranešimą, vadovaujantis ECHA‘os rekomendacijomis: "Requirements for SCIP Notifications" ir "Key tips for successful SCIP notifications" ir jį pateikti. Taigi, rengiant SCIP pranešimą, rekomenduojama supaprastinti SCIP pranešimo dokumentaciją, naudojant gaminių grupavimą arba nuorodas į anksčiau pateiktą informaciją, kad Jūsų rengiama SCIP pranešimo dokumentacija būtų aiški ir turėtų paprastą hierarchiją, siekiant išvengti, kad dokumentacijoje būtų daugiau negu 1000 komponentų, nes tokių dokumentacijų ECHA nepriims ir neapdoros, todėl pranešimą turėsite pateikti iš naujo.