Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Chemijos pramonės įmonės buvo supažindintos su cheminių medžiagų valdymu

 

Chemijos pramonės įmonės buvo supažindintos su cheminių medžiagų valdymu

2016 m. birželio 17 d. Aplinkos ministerijoje vyko Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyriaus, bendradarbiaujant su Aplinkos ministerija, suorganizuotas seminaras „Cheminių medžiagų valdymas: REACH registracija iki 2018 m., autorizacija ir poveikio scenarijai", kuriame dalyvavo apie 100 chemijos pramonės įmonių atstovų, taip pat atstovai iš kitų valstybinių institucijų. Seminaro metu pranešimus skaitė dr. Erwin Annys, ekspertas iš Europos chemijos pramonės taryba (toliau - CEFIC), bei Joanna Kosk-Bienko, ekspertė iš Europos Cheminių medžiagų agentūros (toliau - ECHA) ir Agnė Janonytė, Aplinkos apsaugos agentūros vyriausioji specialistė.
Seminaras buvo suorganizuotas iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų. Seminaras buvo skirtas padėti įmonėms, ypač mažoms, vidutinėms ir mikro, užregistruoti chemines medžiagas iki 2018 m. gegužės 31 d., nes pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (toliau - REACH reglamentas) į Europos Sąjungos (toliau - ES), įskaitant Lietuvos, rinką galima tiekti tiktai užregistruotas chemines medžiagas. Taigi, seminaro metu buvo pateikta informacija apie cheminių medžiagų vėlyvą preliminarią registraciją ir užklausą bei kaip jas parengti ir pateikti, naudojant naujus IT įrankius - IUCLID 6 ir REACH IT 3 versijas. Ekspertas iš CEFIC supažindino dalyvius su pagrindiniais registracijos etapais, kurie gali padėti chemijos pramonės įmonėms atlikti tikrąją registraciją iki nustatyto termino ir tokiu būdu išlikti ES rinkoje. Be to, registruojant chemines medžiagas, privaloma surinkti informaciją apie jų savybes ir naudojimo būdus, kad būtų galima taikyti tinkamas priemones, siekiant valdyti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamą riziką per visą medžiagų gyvavimo ciklą, t.y. nuo jų pagaminimo iki atliekų susidarymo etapo.  Ekspertė iš ECHA‘os supažindino seminaro dalyvius su viena iš rizikos valdymo priemonių - autorizacija, kurios tikslas yra didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas palaipsniui pakeisti tinkamomis alternatyviomis cheminėmis medžiagomis ar technologijomis. Seminaro metu ekspertas iš CEFIC pateikė naudingą informaciją tolesniems naudotojams apie tai, ką jie privalo žinoti apie poveikio scenarijus.