Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Registruotojų dėmesiui - nepamirškite atnaujinti registracijos dokumentacijos!

 

Registruotojų dėmesiui - nepamirškite atnaujinti registracijos dokumentacijos!

    Cheminių medžiagų registracija nėra vienkartinis veiksmas. Registruotojai savo registracijos dokumentacijas turėtų laikyti „gyvais“ dokumentais ir  gavę naujos informacijos arba nustatę, kad reikia gerinti duomenų kokybę, reguliariai juos atnaujinti. Registracijos dokumentacija turi atspindėti naujausias žinias apie tai, kaip cheminę medžiagą saugiai naudoti gamybos vietose ir per visą tiekimo grandinę kol jį pasieks galutinį vartotoją.

 

   Registruotojai dokumentacija turi atnaujinti šiais atvejais:

  • ·         kai pasikeitė registruotojo statusas arba tapatybė, pvz. pasikeitus statusui kaip gamintojo ar importuotojo, arba pasikeitus įmonės pavadinimui ar adresui.
  • ·         kai pasikeitė cheminės medžiagos sudėtis - taip gali atsitikti kai keičiasi gamybos procesas, tiekėjas ar naudojamos žaliavos;
  • ·         kai yra nustatyti nauji naudojimo ir/arba nerekomenduojami naudojimo būdai (pvz. kai tolesnis naudotojas informuoja registruotoją apie naują cheminės medžiagos naudojimo būdą, arba kai pats registruotojas nustato naują naudojimo būdą, kuris gali sudominti tolesnius naudotojus);
  • ·         kai keičiasi cheminės medžiagos importo ar gamybos apimtis (dokumentacijoje turi būti pateikta naujausia informaciją apie kiekį tonomis, taigi būtina pranešti apie kiekio sumažėjimą, padidėjimą bei nutraukus gamybą ar importą);
  • ·         pasikeitė cheminės medžiagos klasifikacija ir ženklinimas (pvz. kai pasikeičia suderinta cheminės medžiagos klasifikacija ir ženklinimas);
  • ·         atsirado naują informacija apie cheminės medžiagos riziką žmonių sveikatai ar aplinkai;
  • ·         buvo atnaujinta ar pasikeitė cheminės saugos ataskaita arba saugaus naudojimo rekomendacijos;
  • ·         parengiamas pasiūlymas bandymui atlikti;
  • ·         pasikeitė registruojant suteikta teisė susipažinti su informacija (t.y. pasikeitus registracijos dokumentacijos konfidencialumo statusui).

 

Be to, net jei atnaujinsite savo registracijos duomenis, galite gauti iš ECHA sprendimą, reikalaujantį papildomos informacijos po registracijos dokumentacijos  ar medžiagos vertinimo.

 

 

REACH 2018 - Keep ypur registration up to date