Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > SEMINARAS APIE CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMĄ IR ATSAKINGUMĄ

 

SEMINARAS APIE CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMĄ IR ATSAKINGUMĄ

Gegužės 9 d. Vilniuje vyko Aplinkos apsaugos agentūros, bendradarbiaujant kartu su Baltijos aplinkos forumu, organizuotas renginys – seminaras „Tolesnių naudotojų pareigos pagal REACH ir CLP reglamentus“, skirtas pramonės įmonėms ir kitiems ūkio subjektams, naudojantiems chemines medžiagas ar jų mišinius savo veikloje.

 

Seminaro metu buvo apžvelgti REACH ir CLP reglamentuose, kurie nustato visų cheminių medžiagų gamybą ir naudojimą ES rinkoje, numatyti reikalavimai.

 

Aplinkos apsaugos agentūra, vykdydama konsultacijų ir metodinės pagalbos teikimo funkcijas, ne tik supažindino seminare dalyvavusias įmones, valstybinių institucijų bei pramonės asociacijos atstovus apie saugų cheminių medžiagų naudojimą, dokumentacijos tvarkymą, tinkamą komunikaciją su savo klientais cheminių medžiagų valdymo klausimais, bet ir kaip pasiruošti CLP reglamento VIII priedo reikalavimų, kurie bus taikomi nuo 2020 m. sausio 1 d., įgyvendinimui. Seminaro metu taip pat buvo išsamiai apžvelgti saugos duomenų lapams bei mišinių klasifikavimui taikomi reikalavimai.

 

Augant visuotinės cheminių medžiagų gamybos apimtims, didėja daromas poveikis gamtai. Pramonėje naudojamos cheminės medžiagos kaip žaliava ar pagalbinė priemonė proceso metu yra išmetamos į orą, išleidžiamos su nuotekomis arba patenka į aplinką kartu su atliekomis, todėl čia yra labai svarbus ūkio subjektų vaidmuo, užtikrinant saugų cheminių medžiagų naudojimą.   

 

Aplinkos apsaugos agentūros direktorius Rimgaudas Špokas, sakydamas įžanginį žodį, atkreipė dėmesį, jog „šis seminaras, visų pirmiausia, yra apie mūsų pačių elgseną ir atsakomybę. Labai svarbu žinoti ir suprasti, kaip saugiai naudoti chemines medžiagas ar jų mišinius tam, jog būtų apsaugota aplinka ir žmonių sveikata“.

 

„Žmogus ir gamta yra viena sistema, todėl reikalinga ugdyti sąmoningumą ir skatinti ūkio subjektus ieškoti saugesnių, pavojingas chemines medžiagas pakeičiančių alternatyvų. Turime saugoti gamtą, žmogų ir darną, kad būtų ką palikti ateitiems kartoms“, -pažymėjo direktorius.

 

Seminaro metu taip pat buvo atkreiptas dėmesys į komunikacijos svarbą tiekimo grandinėje, atliekant pavojingų cheminių medžiagų pakeitimą. Baltijos aplinkos forumo atstovė Justė Kukočionė supažindino dalyvius, kaip suvaldyti problemas ir pasinaudoti galimybėmis tiekimo grandinėje, norint pavojingas chemines medžiagas pakeisti saugesnėmis alternatyvomis. Taip pat buvo pristatyti pavojingų medžiagų pakeitimo atvejai Baltijos šalyse, vykdant projektą “Life fit for REACH”.