Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES („Brexit“)

 

Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES („Brexit“)

Jungtinės Karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos (toliau ─ ES) turės poveikį cheminių medžiagų gamintojams ir tolesniems naudotojams, esantiems ES. Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau ECHA), siekdama pagelbėti įmonėms, kurios užregistravo chemines medžiagas arba naudojo į autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, parengė ir pateikė informaciją dėl su išstojimu susijusių klausimų savo tinklalapyje.

 

 

Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES įvyks 2019 metų kovo mėnesio pabaigoje, tačiau jos išstojimo poveikis ES esančioms įmonėms priklausys nuo įmonės vaidmens tiekimo grandinėje.  Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau ─ ECHA) savo tinklalapyje patalpino naudingą informaciją, susijusią su „Brexit" ─ ką reikėtų žinoti įmonėms ir kaip pasiruošti pokyčiams.

Kai kurioms įmonėms Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES gali turėti reikšmingas pasekmes. Įmonėms, įsigijusioms cheminių medžiagų, kurias Jungtinės Karalystės įmonės užregistravo pagal REACH reglamento reikalavimus,  po Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš ES, tų medžiagų registracijos nebegalios. Taigi, jeigu Jungtinės Karalystės cheminių medžiagų gamintojai nori tęsti savo verslą Europos Sąjungoje po Brexit‘o, jie gali:

  • paskirti vieninteliu atstovu vieną iš 27-ES šalių registracijos tvarkymui, arba;
  • perkelti su registruotąja medžiaga susijusias operacijas ES esančiam juridiniam asmeniui.

Informuojame, kad REACH, CLP, BPR ir PIC reglamentai nebus taikomi Jungtinės Karalystės įmonėms, kurios tiekia chemines medžiagas, mišinius arba gaminius, biocidinius produktus arba veikliąsias medžiagas rinkai ir kurios skirtos tik Jungtinės Karalystės rinkai. Tokie patys reikalavimai  nebus taikomi įmonėms, kurios eksportuos chemines medžiagas tiesiai iš UK į ne ES šalis.

Naujose tinklalapio skiltyse rasite naudingos informacijos ES esantiems tolesniems naudotojams, kurie naudoja autorizuotas chemines medžiagas, kai autorizacija buvo suteikta Jungtinėje Karalystėje įsikūrusiai įmonei.

Daugiau informacijos apie tai, kaip Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES gali turėti įtakos Jums rasite čia.