Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Patikrinkite ar neperkate iš rinkos pašalintus pavojingus produktus

 

Patikrinkite ar neperkate iš rinkos pašalintus pavojingus produktus

Apsiperkate vasaros sezonui? Peržiūrėkite skubaus perspėjimo sistemos ataskaitas ir įsitikinkite, kad nenusipirkote iš rinkos pašalintų produktų pvz. tokių, kurie yra pašalinti dėl jų cheminės sudėties.

Kiekvieną dieną vartotojai visoje Europoje nusiperka milijoną produktų manydami, kad šios prekės yra saugios. Europos Komisija bendradarbiauja su gamintojais, importuotojais, platintojais ir  ES valdžios institucijomis, kad pavojingos prekės būtų kaip įmanoma greičiau aptinkamos ir apie jas būtų pranešta. Mokslininkai, inspektoriai ir technikai atlieka bandymus ir patikrinimus, kad nustatytų pavojingus produktus. Kasdien yra gaunami nacionalinių institucijų pranešimai apie jų rinkose aptiktus pavojingus produktus. Šie pranešimai siunčiami naudojantis skubaus įspėjimo apie pavojingus ne maisto produktus sistema – „Safety Gate“. Pranešimuose pateikiama informacija apie aptiktų pavojingų produktų rūšį, dėl jų kylančią riziką ir priemones, kurių buvo imtasi nacionaliniu lygmeniu siekiant užkirsti kelią prekybai jais arba ją apriboti. Skubaus perspėjimo sistema yra susieta su specialia viešąja svetaine https:///ec.europa.eu/consumers/rapid-alert-system, kurioje kiekvienas gali apsilankyti ir patikrinti kuris produktas netūrėtų būti parduodamas. Kiekvieną savaitę  pavojingų prekių sąrašas yra skelbiamas šioje svetainėje. Čia galima aptikti daugybę prekių, kurios yra pašalintos iš rinkos, nes neatitinka REACH ir CLP reglamentų reikalavimų, pvz. klijai, kurie savo sudėtyje turi per didelį tolueno kiekį, ar auskarai, kuriuose yra draudžiamas nikelis.

„Safety Gate“ leidžia greitai keistis informacija tarp ES valstybių narių ir Europos Komisijos apie nesaugius ne maisto produktus, keliančius pavojų aplinkai, vartotojų sveikatai ir saugai.

Pastebėję, kad rinkoje esantis produktas gali kelti pavojų aplinkai, vartotojų sveikatai ir saugai, galite kreiptis į Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnybą (el. paštu tarnyba@vvtat.lt) kuri atliks tyrimą bei imsis priemonių vartotojų saugai užtikrinti.