Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Priimtas ir paskelbtas apribojimas dėl pavojingų cheminių medžiagų naudojamų tatuiruočių rašalo ir ilgalaikio makiažo priemonių gamybai

 

Priimtas ir paskelbtas apribojimas dėl pavojingų cheminių medžiagų naudojamų tatuiruočių rašalo ir ilgalaikio makiažo priemonių gamybai

 

Siekiant užtikrinti saugesnį tatuiravimo procesą 2020 m. gruodžio 14 d. buvo priimtas ir paskelbtas Komisijos reglamentas (ES) 2020/2081 dėl  tatuiruočių rašalo ir ilgalaikio makiažo priemonių gamybai naudojamų pavojingų cheminių medžiagų apribojimo. Į apribojimą įtrauktos kancerogeninės, mutageninės ir toksiškos reprodukcijai (CMR) cheminės medžiagos, odą jautrinančios ar dirginančios medžiagos, akis ėsdinančios ar pažeidžiančios medžiagos, metalai, taip pat kitos Kosmetikos gaminių reglamentu jau reglamentuojamos medžiagos. Apribojimu anksčiau minėtoms cheminėms medžiagoms nustatomos koncentracijų ribos mišiniuose, skirtuose tatuiravimui ar ilgalaikiam makiažui, viršijus šias koncentracijas  mišiniai negali būti tiekiami į rinką ar naudojami tatuiravimo tikslais.  Papildomai reikalaujama, kad  tiekėjai, tiekiantys rinkai mišinius, skirtus naudoti tatuiravimo tikslais, laikydamiesi apribojimo leidžiamų parametrų, pateiktų pakankamai informacijos, kad būtų skatinama saugiai naudoti jų mišinius. Šie apribojimai įsigalioja nuo 2022 m. sausio 4 d.