Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Svarbi informacija ūkio subjektams - pasikeitė duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius teikimo tvarka!

 

Svarbi informacija ūkio subjektams - pasikeitė duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius teikimo tvarka!

 

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2020 m. birželio 16 d. įsigaliojo nauja Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius teikimo tvarkos aprašo (toliau –Tvarkos aprašas) redakcija.

 

 

Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius teikimo tvarka pakeista, kad būtų sudarytos sąlygos ES teisės aktų reikalavimams įgyvendinti ir kad ji būtų suderinta su naujos redakcijos Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymu.

 

Pakeistas Tvarkos aprašas numato, kaip turi būti pateikiama su neatidėliotinomis priemonėmis ekstremaliose sveikatai situacijose ir prevencinėmis priemonėmis susijusi informacija apie cheminius mišinius, priskiriamus pavojingiems dėl jų poveikio žmonių sveikatai ar fizinio poveikio.

Tokių mišinių importuotojai ir tolesni naudotojai, įskaitant cheminių mišinių ruošėjus, tiekiantys juos rinkai, privalės teikti informaciją Aplinkos apsaugos agentūrai, naudodamiesi Europos cheminių medžiagų agentūros elektroninėmis priemonėmis. Šis reikalavimas pradės galioti nuo pagal cheminio mišinio naudojimo tipą nustatytos datos. Importuotojai ir tolesni naudotojai, vartotojams ir profesionaliam naudojimui skirtų mišinių tiekėjai informaciją privalės teikti nuo 2021 m. sausio 1 d., o pramoniniam naudojimui skirtų mišinių – nuo 2024 m. sausio 1 d. Savanoriškai informaciją galima pateikti ir anksčiau.

 

Daugiau informacijos rasite Aplinkos ministerijos puslapyje.