Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Aktuali informacija cheminių medžiagų ir mišinių eksportuotojams bei importuotojams, kuriems taikomi Reglamento (ES) Nr. 649/2012 reikalavimai

 

Aktuali informacija cheminių medžiagų ir mišinių eksportuotojams bei importuotojams, kuriems taikomi Reglamento (ES) Nr. 649/2012 reikalavimai

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) š. m. rugsėjo 24 d. 11:00 – 13:00 val. planuoja surengti viešą nemokamą internetinį seminarą skirtą eksportuotojams / importuotojams, kurie eksportuoja / importuoja Reglamento (ES) Nr. 649/2012 (PIC reglamentas) I priede nurodytas chemines medžiagas – atskiras ar esančias mišinių sudėtyje (pramoninės cheminės medžiagos, pesticidai, biocidai ir kt.).

 

Seminaro metu bus pristatyta PIC reglamento, kuriuo ES yra įgyvendinama Roterdamo konvencija, taikymo sritis ir nustatyti reikalavimai. Pagal PIC reglamento reikalavimus eksportuotojas vežantis reglamente nurodytas chemines medžiagas už ES ribų turi pateikti išankstinius pranešimus apie eksportą, kasmetines ataskaitas apie eksportuotus kiekius ir tam tikrais atvejais – gauti išankstinį sutikimą iš importuojančios šalies. Importuotojas, įsivežantis tokias chemines medžiagas į ES, turi pateikti kasmetines ataskaitas apie importuotus kiekius.

 

Seminaro programą ir platesnę informaciją rasite ECHA tinklalapyje:

https://echa.europa.eu/lt/-/know-your-obligations-when-exporting-hazardous-chemicals-outside-the-eu