Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Europos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą dėl labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC) gaminiuose

 

Europos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą dėl labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC) gaminiuose

Europos Teisingumo Teismas (ETT) išnagrinėjo bylą dėl REACH Reglamento 7 straipsnio 2 dalies ir 33 straipsnio išaiškinimo. 7 straipsnio 2 dalyje sakoma: „Gaminių gamintojas ar importuotojas  praneša Agentūrai, jei tų gaminių sudėtyje esančios SVHC per metus sudaro daugiau nei 1 t vienam gamintojui ar importuotojui, ir tų gaminių sudėtyje esančios SVHC koncentracija viršija 0,1 % masės (masės proc.)“. 33 straipsnyje reikalaujama, kad gaminio, turinčio savo sudėtyje SVHC, tiekėjas pateiktų gaminio gavėjui, o paprašius ir vartotojui, pakankamai savo turimos informacijos (bent cheminės medžiagos pavadinimą), kad gaminį būtų galima saugiai naudoti.

 

ETT nusprendė, kad gamintojas privalo nustatyti, ar labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos koncentracija visame jo gaminamame gaminyje viršija 0,1 % masės (masės proc.), o produkto, kurį sudaro keli gaminiai, importuotojas privalo nustatyti, ar tokios medžiagos koncentracija kiekviename iš šių gaminių viršija 0,1 % masės (masės proc.). Produkto, kurio viename ar keliuose jį sudarančiuose gaminiuose labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos koncentracija atskirame gaminyje viršija 0,1 % masės (masės proc.), tiekėjas privalo informuoti gavėją, o paprašius ir vartotoją apie šios medžiagos buvimą, nurodydamas jiems bent jau cheminės medžiagos pavadinimą.