Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Informacinė medžiaga > Lankstinukai

 

Lankstinukai

Norėdami gauti informacinę medžiagą į savo pašto dėžutę, rašykite elektroniniu paštu: reachclp@aaa.am.lt.

 

 

Nr. Lankstinukas Išleidimo data
1. Cheminių medžiagų reglamentavimas REACH ir CLP 2009 m. I ketv.
2. Informacijos apie cheminę medžiagą mainų forumas SIEF

2009 m. II ketv.

3. Cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo evoliucija 2009 m. III ketv.
4. Rekomendacijos REACH reglamento reikalavimų įgyvendinimui 2009 m. IV ketv.
5. Rekomendacijos CLP reglamento įgyvendinimui 2009 m. IV ketv.
6. Pavojingumo simboliai 2010 m. I ketv.
7. ECHA informacinis lankstinukas apie REACH ir CLP 2010 m. II ketv.
8. Gaminiai - gamintojų ir importuotojų pareigos pagal REACH 2011 m. II ketv.
9. Naudotojai ir vartotojai turi teisę žinoti ar gaminyje yra SVHC medžiagų 2011 m. II ketv.
10. Tolesnių naudotojų vaidmuo ir pareigos pagal REACH reglamentą 2011 m. III ketv.
11. Autorizacija pagal REACH reglamentą 2011 m. IV ketv.
12. Užklausa 2012 m. sausis
13. 2013 m. REACH registracija 2012 m. gegužė
14.  Klasifikavimo ir ženklinimo inventorius pagal CLP reglamentą  2012 m. rugsėjis
15. Saugos duomenų lapai 2012 m. gruodis
16. Europos Komisijos lankstinumas apie cheminių medžiagų etikečių pasikeitimą 2013 m. vasaris
17. Importas eksportas 2013 m. kovas
18. REACH apribojimai 2013 m. birželio 28 d.
19. CLP reglamento derinimas su technikos ir mokslo pažanga 2013 m. rugsėjo 27 d.
20. Dokumentacijos bei cheminių medžiagų vertinimas 2013 m. gruodžio 14 d.
21. Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus teikimas AAA 2014 m. sausio 6 d.
22. Pakuotė pagal CLP 2014 m. liepos 21 d.

23.

ECHA lankstinukas apie cheminę saugą Jūsų versle

2014 m. liepos 23 d.

24. Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo tvarkaraštis

2014 m. spalio 13 d.

25. Reikalavimai tarpinėms cheminėms medžiagoms pagal REACH

2014 m. lapkričio 25 d.

26.

Ataskaitų apie F-dujas ir OAM teikimas

2014 m. gruodžio 9 d.

27.

Suderintas cheminių medžiagų klasifikavimas ir ženklinimas (CLH)

2015 m. sausio 20 d.
28. Etiketė pagal CLP reglamentą 2015 m. birželio 19 d.
29. Prašymas dėl alternatyvaus cheminio pavadinimo vartojimo 2015 m. birželio 26 d.
30. Transporto priemonių dengimo reglamentavimas   2015 m. lapkričio 5 d.
31. Ataskaitų apie F-dujas ir OAM teikimas 2015 m. gruodžio 28 d.
32. Kam aktualus reglamentas 649/2012/ES dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo? 2016 m. gruodžio 30 d.
33.  POT - Patvarūs organiai teršalai. Kas tai? 2017 m. sausio 6 d.
34. REACH 2018. Cheminių medžiagų: gamintojams, importuotojams, vieninteliams atstovams.

2017 m. rugpjūčio 17 d.

35. Vartotojai turi teisę žinoti, ar gaminiuose yra SVHC medžiagų
2018 m. balandžio 13 d.
36. Platintojų pareigos pagal REACH ir CLP reglamentus 2019 m. lapkričio 27 d.
37. CMR medžiagų apribojimai tekstilės gaminiuose
2020 m. gruodžio 16 d.