Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Informacinė kampanija įmonėms, kurioms taikoma pranešimo teikimo apsinuodijimų biurams prievolė

 

Informacinė kampanija įmonėms, kurioms taikoma pranešimo teikimo apsinuodijimų biurams prievolė

2020 m. gruodžio 9 d. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) surengė ir paskelbė informacinę kampaniją, skirtą padėti įmonėms laikytis CLP reglamento VIII priedo reikalavimų.

Informuojame, kad vadovaujantis CLP reglamento 45 straipsniu Agentūra yra paskirta Valstybės narės įstaiga, kuri renka informaciją, susijusią su prevencinių ir gydymo priemonių nustatymu, ypač imantis neatidėliotinų priemonių ekstremaliose sveikatai situacijose, apie mišinius tiekiamus į rinką ir naudojamus tolesnių naudotojų. Pranešimus turi teikti importuotojai ir tolesni naudotojai, tiekiantys rinkai mišinius, kurie dėl žmogaus sveikatai keliamų ir fizinių pavojų klasifikuojami kaip pavojingi.

Mūsų internetinės svetainės rubrikoje „CLP reglamento VIII priedas“ pateikiami Agentūros ir ECHA parengti pranešimai bei video pranešimai, kuriuose pateikiami praktiniai patarimai, susiję su CLP reglamento VIII priedo įgyvendinimu. Pristatomos ECHA sukurtos IT priemones, padedančias rengti, teikti ir gauti informaciją apie pavojingus mišinius.

Visus pranešimus, video ir kitą naudingą informaciją apie šią kampaniją rasite www.gamta.lt internetinės svetainės rubrikoje „CLP reglamento VIII priedas“ arba paspaudę šią nuorodą.

 

Poison