Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Siekiama palengvinti dezinfekavimo priemonių tiekimą ES rinkai

 

Siekiama palengvinti dezinfekavimo priemonių tiekimą ES rinkai

Didėjant COVID-19 pandemijai išaugo dezinfekavimo priemonių poreikis. Siekiant padidinti šių priemonių gamybą ir tiekimą rinkai, ES kompetentingos institucijos taiko nuo reikalavimų biocidiniams produktams leidžiančią nukrypti nuostatą.

 

Bendrovės, norinčios kaip įmanoma greičiau pateikti rinkai dezinfekavimo priemones, kuriose naudojamos patvirtintos veikliosios medžiagos, tokios kaip propan-1-olio arba propan-2-olio, turi kreiptis dėl leidimo į atitinkamą nacionalinę kompetentingą instituciją remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (BPR) 55 straipsnio 1 dalimi. Šis straipsnis leidžia kompetentingoms institucijoms ne ilgesnį kaip 180 dienų laikotarpį nukrypti nuo standartinių biocidinių produktų leidimų išdavimo reikalavimų tais atvejais, kai tai yra būtina dėl pavojaus visuomenės sveikatai. Kelios ES valstybės narės jau suteikė tokius leidimus vaistinėms ar įmonėms, gaminančioms dezinfekavimo priemones.


Daugiau informacijos rasite Europos cheminių medžiagų agentūros puslapyje - https://www.echa.europa.eu/lt/covid-19

 

Primename, kad Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija vykdyti Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nacionalinėms kompetentingoms institucijoms nustatytas užduotis yra Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (https://nvsc.lrv.lt/lt/).