Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Sužinokite daugiau apie Europoje naudojamų cheminių medžiagų poveikį

 

Sužinokite daugiau apie Europoje naudojamų cheminių medžiagų poveikį

Nuo šiol Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau ─ ECHA) tinklalapyje galite lengviau rasti informaciją apie 120 000 Europos Sąjungoje naudojamų cheminių medžiagų. Europos cheminių medžiagų agentūra, užuot paprasčiausiai rinkusi informaciją apie chemines medžiagas, siekia, kad plačioji visuomenė ir viso pasaulio reguliavimo institucijos galėtų daug geriau pasinaudoti ta informacija. Taigi, taikant trijų lygmenų metodą, didėja duomenų apie chemines medžiagas skaidrumas ir atsekamumas. Be to, ECHA užtikrina daug geresnį tokios informacijos prieinamumą.

 

Nuo 2016 m. sausio 20 d. atsirado lengvesnis būdas sužinoti apie chemines medžiagas, kurias mes naudojame kiekvieną dieną. Taigi, galite gauti trijų sudėtingumo lygių informaciją:

 

  • paprastą informacinę kortelę. Joje anglų kalba pateikiama svarbiausios informacijos apie cheminę medžiagą santrauka. Naudotojai gali rasti informaciją apie jų aplinkoje esančias chemines medžiagas, kur jos dažniausiai naudojamos, bei apie jų pavojingumą ir atsargumo priemones, kurių naudotojams gali tekti imtis.
  • išsamesnę glaustą apžvalgą. Joje pateikiama išsamesnė informacija apie cheminių medžiagų poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, jų fizikines bei chemines savybes. Darbdaviai, darbuotojai, mokslininkai ir teisinio reguliavimo institucijų atstovai gali rasti vartotojui naudoti patogią ir išsamią apžvalgą apie kiekvieną cheminę medžiagą, reglamentuojamą pagal skirtingus teisės aktus.
  • išsamius pirminius duomenis. Tai neapdoroti duomenys, kuriuos įmonės pateikė Europos cheminių medžiagų agentūrai REACH registracijos dokumentacijoje ir pranešimuose į Klasifikavimo ir ženklinimo inventoriaus duomenų bazę.

 

Informuojame, kad ECHA tvarko vieną didžiausių pasaulyje teisės aktais reglamentuojamų duomenų apie chemines medžiagas bazių, kurioje kaupiama informacija iš chemijos pramonės sektoriaus atstovų pateiktų REACH registracijos dokumentacijų bei iš pranešimų į Klasifikavimo ir ženklinimo inventoriaus duomenų bazę, taip pat informacija, kurią ES valstybės narės ir reguliavimo institucijos renka, vertindamos chemines medžiagas ir vykdydamos teisės aktuose nustatytą jų rizikos valdymą (pvz., taikydamos suderintą klasifikavimo ir ženklinimo, autorizacijos ir apribojimų tvarką).

 

Duomenų bazėje galima rasti informaciją apie:

  • 120 000 cheminių medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą;
  • 14 000 cheminių medžiagų, įregistruotų pagal REACH reglamentą, keliamus pavojus ir jų saugų naudojimą;
  • 2 milijonus cheminių medžiagų savybių ir poveikio tyrimų santraukų;
  • 168 chemines medžiagas, kurios priskiriamos kaip keliančios labai didelį susirūpinimą;
  • 64 chemines medžiagas, kurių naudojimas ES apribotas.                                                                                               

 

Daugiau informacijos galite rasti:

Informacija apie chemines medžiagas
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Kas yra informacinė kortelė? (PDF) (EN)
http://echa.europa.eu/documents/10162/22177693/what_is_an_infocard_en.pdf
Informacinė kortelė - atvirukas
http://newsletter.echa.europa.eu/documents/6362380/21817921/infocard_bp_postcard.pdf
Žiniasklaidai skirta bendra informacija
http://echa.europa.eu/press/press-material/info-on-chemicals
Naujų medžiagų informacinės kortelės - naudingesnė ir skaidresnė informacija apie chemines medžiagas, ECHA Naujienlaiškis Nr. 5/2015
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/5_15_new-substance-infocards-more-useful-and-transparent-information-on-chemicals
Nuo informacinės kortelės iki išsamių pirminių duomenų - ECHA planai informavimo apie chemines medžiagas srityje, ECHA Naujienlaiškis Nr. 1/2004
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/1_14_from-an-info-card-to-detailed-source-data