Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > SCIP duomenų bazė, kuri skirta informacijos kaupimui apie produktų sudėtyje esančias susirūpinimą keliančias medžiagas, jau paruošta naudojimui

 

SCIP duomenų bazė, kuri skirta informacijos kaupimui apie produktų sudėtyje esančias susirūpinimą keliančias medžiagas, jau paruošta naudojimui

 

Pramonė jau gali pradėti teikti informaciją apie labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas (toliau ─ SVHC) gaminiuose į ECHA‘os sukurtą ir tvarkomą SCIP duomenų bazę. Šios duomenų bazės tikslas surinkti kuo daugiau informacijos apie pavojingas chemines medžiagas produktuose, siekiant, kad perdirbami produktai taptų saugesniais. Taigi, SCIP duomenų bazė turi užtikrinti, kad informacija apie gaminius, turinčius SVHC medžiagas, būtų prieinama per visą gaminių gyvavimo ciklą, įskaitant atliekų etapą. Visa SCIP duomenų bazėje sukaupta informacija bus prieinama atliekų tvarkytojams ir vartotojams.

 

Nuo 2020 m. spalio 28 d. paskelbiama galutinė SCIP duomenų bazės versija, todėl įmonėms yra suteikiama galimybė savanoriškai pradėti teikti duomenis apie SVHC medžiagas gaminiuose į ją anksčiau, negu kad reikalaujama pagal Bendrąją atliekų direktyvą, t.y. nuo 2021 m. sausio 5 d. Be to, vartotojams ir atliekų tvarkytojams bus suteikiama galimybė prieiti prie SCIP duomenų bazėje sukauptos informacijos bei ją naudoti nuo 2021 m. sausio 5 d.
Europos cheminių medžiagų agentūros generalinio direktoriaus teigimu reikia turėti daugiau informacijos apie pavojingas chemines medžiagas produktuose, kad juos būtų galima saugiai perdirbti, ir siekiant geresnės žiedinės ekonomikos bei kad veiktų Europos Sąjungos žaliasis susitarimas. Geresnės žinios padės labiau apsaugoti darbuotojus, piliečius ir aplinką, bei pasitarnaus vartotojams, priimant saugesnius, labiau pasvertus pasirinkimus, kokį gaminį įsigyti, o pramonė bus skatinama pavojingas chemines medžiagas pakeisti saugesnėmis alternatyvomis. Taigi, pradėkite informaciją teikti į SCIP duomenų bazę jau dabar, o mes, kaip ES valstybių narių pagalbos tarnybos, ir ECHA yra pasiruošusios Jums padėti.
Kuriant SCIP duomenų bazę buvo sukurti mechanizmai, supaprastinantys darbą įmonėms, kurios privalės teikti informaciją į šią bazę. Vienas iš jų - pranešimo į SCIP duomenų bazę parengimo ir pateikimo priemonė, naudojant „iš sistemos į sistemą" (angl. system-to-system) funkciją. Naudojant šią funkciją, įmonėms suteikiama galimybė pateikti pranešimą automatizuotu būdu. Kitas mechanizmas - galimybė pateikti nuorodą į aukščiau tiekimo grandinėje esančių įmonių pateiktus pranešimus, kuomet nereikia iš naujo rengti SCIP pranešimo - tai turėtų būti aktualu sudėtinio daikto tiekėjams.

 

Daugiau informacijos galite rasti: