Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > CLP reglamentas buvo priderintas prie technikos ir mokslo pažangos 10-ąjį kartą (10 ATP CLP)

 

CLP reglamentas buvo priderintas prie technikos ir mokslo pažangos 10-ąjį kartą (10 ATP CLP)

2017 m. gegužės 4 d. Briuselyje buvo priimtas Komisijos reglamentas (ES) 2017/776 (toliau - 10 ATP), kuriuo iš dalies buvo pakeistas CLP reglamentas, jį priderinant prie technikos ir mokslo pažangos 10-ąjį kartą.

2017 m. gegužės 4 d. Briuselyje buvo priimtas Komisijos reglamentas (ES) 2017/776 (toliau - 10 ATP), kuriuo iš dalies buvo pakeistas CLP reglamentas, jį priderinant prie technikos ir mokslo pažangos 10-ąjį kartą. Šio reglamento nuostatų bus privaloma laikytis nuo 2018 m. gruodžio 1 d., tačiau yra galimybė savanoriškai jas pradėti taikyti anksčiau, t.y. nuo reglamento įsigaliojimo dienos. 10-uoju ATP buvo pakeisti 13 cheminių medžiagų suderintos klasifikacijos ir ženklinimo įrašai bei įtraukti 24 nauji įrašai, t.y. atnaujintas CLP reglamento VI priedas „Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų suderinta klasifikacija ir ženklinimas". Taip pat į CLP reglamento VI priedą buvo įtraukti ūmaus toksiškumo įverčiai (toliau - ATE), daugiausia naudojami, siekiant suklasifikuoti mišinius dėl ūmaus toksiškumo žmonių sveikatai. Suderintų ATE įtraukimas palengvins mišinių klasifikavimą bei rinkos priežiūrą vykdančių institucijų darbą. Taip pat buvo padaryti ir kiti pakeitimai.
Informuojame, kad pagal REACH reglamento 22(1)(f) str. cheminių medžiagų registruotojai privalo nedelsiant atnaujinti registracijos dokumentaciją, pasikeitus cheminės medžiagos klasifikacijai ir ženklinimui. Taigi, nuo 2018 m. gruodžio 1 d. privalo būti atnaujintas cheminių medžiagų klasifikavimas bei ženklinimas ir atnaujintos užregistruotų cheminių medžiagų registracijos dokumentacijos.
10 ATP (lt) rasite: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0776&from=LT