Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Reikia pagalbos teikiant pranešimus apsinuodijimų centrams?

 

Reikia pagalbos teikiant pranešimus apsinuodijimų centrams?

Prisijunkite prie Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Linkeln grupės ir gaukite ekspertų pagalbą bei dalyvaukite diskusijose! Čia su ECHA ekspertais galite bendrauti bei gauti jų pagalbą ruošiant bei teikiant pranešimus apsinuodijimų centrams pagal CLP reglamento 45 straipsnį ir VIII priedą.

Prisijunkti galite paspaudė čia LinkedIn

 

 

   Primename, jog prievolė teikti informaciją valstybių narių paskirtoms atsakingoms įstaigoms (pagal CLP 45 str.) apie tiekiamus rinkai mišinius, kurie yra klasifikuojami kaip pavojingi dėl jų poveikio žmonių sveikatai arba dėl jų fizinio poveikio, taikoma importuotojams ir tolesniems naudotojams.

 

    Šiuo metu informacija yra teikiama pagal Lietuvoje taikomas nuostatas, kurios galioja iki CLP reglamento VIII priedo taikymo datos. Įmonės turi pateikti informaciją apie pavojingus mišinius pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 141 punktą.

 

    CLP reglamento VIII priedas nustato terminus nuo kurių informacija apsinuodijimų centrams privalo būti teikiama suderintu formatu. Taigi importuotojai ir tolesni naudotojai, teikiantis rinkai mišinius skirtus vartotojams ir profesionaliam naudojimui privalės pateikti suderintą informaciją apsinuodijimų centrams nuo 2021 m. sausio 1 d.;  o importuotojai ir tolesni naudotojai, tiekiantys rinkai pramoniniam naudojimui skirtus mišinius nuo 2024 m. sausio 1 d.

 

 

   Jeigu įmonės nusprendžia informaciją pagal CLP reglamento VIII priedą savanoriškai pateikti anksčiau, t.y. iki nustatytų terminų, lygiagrečiai privalo pateikti informaciją pagal Lietuvoje taikomas nuostatas.

   Jeigu įmonė paskirtajai įstaigai, t.y. Aplinkos apsaugos agentūrai, pagal CLP reglamento 45(1) str. iki atitikties termino, t.y. iki 2021 m. sausio 1 d., jau pateikė informaciją apie pavojingus mišinius pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančius pranešimo reikalavimus, CLP reglamento VIII priedo laikytis neprivaloma iki 2025 m. sausio 1d., t.y. jai yra taikomas pereinamasis laikotarpis, išskyrus atvejus, kai informaciją reikia atnaujinti. Po 2025 m. sausio 1 d. informaciją privaloma pateikti apie visus mišinius, kuriais prekiaujama rinkoje, pagal suderintus CLP reglamento VIII priedo reikalavimus.