Informacija apie chemines medžiagas ir mišinius

 

Ūkio subjektų konsultavimas

 

Mišinių klasifikavimas ir ženklinimas

 

REACH registracija

 
 

Apsinuodijus kenksmingomis cheminėmis medžiagomis – svarbi kiekviena sekundė

Nuo 2021 m. sausio 1 d. visi nauji produktai, kuriuose yra žmogaus sveikatai kenksmingų cheminių medžiagų ir kurie parduodami naudotojams ES, turi turėti UFI kodą. UFI – tai unikalus mišinio identifikatorius, šešiolikos simbolių kodas, kurį galima pamatyti ant tam tikrų produktų, kurie gali būti kenksmingi sveikatai, pakuočių.

Atnaujintos saugos duomenų lapų pildymo rekomendacijos

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) pagal naujausią REACH reglamento II priedo pakeitimą atnaujino rekomendacijas dėl saugos duomenų lapų (SDL).

Išsakykite savo nuomonę dėl pasiūlymo apriboti švino naudojimą šaudymo lauke, medžioklės ir žvejybos reikmenyse

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) kviečia suinteresuotąsias šalis iki 2021 m. rugsėjo 24d. teikti mokslinę ir techninę informaciją apie švino naudojimą medžioklei ir sportiniam šaudymui skirtuose šaudmenyse ir žvejybos reikmenyse.