Pirmasis puslapis > Naujienos

 

Naujienos

 

2021-05-25

Apsinuodijus kenksmingomis cheminėmis medžiagomis – svarbi kiekviena sekundė

 

2021-05-17

Degiojo kepsninių skysčio naudojimas saugiai, siekiant išvengti pavojaus sveikatai

 

2021-04-14

Atnaujintos saugos duomenų lapų pildymo rekomendacijos

 

2021-04-01

Išsakykite savo nuomonę dėl pasiūlymo apriboti švino naudojimą šaudymo lauke, medžioklės ir žvejybos reikmenyse

 

2021-02-25

SCIP duomenų bazė

 

2021-02-25

Labai sudėtingų gaminių tiekėjų dėmesiui dėl SCIP pranešimo rengimo

 

2021-02-22

Aplinkos apsaugos agentūra kartu su Aplinkos ministerija surengė nuotolinį seminarą - konsultaciją „Cheminių medžiagų ir mišinių ataskaitų teikimo aktualijos“

 

2021-02-12

Mokomoji vaizdinė medžiaga, kaip teikti duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir mišinius į IS AIVIKS

 

2021-01-28

Aktuali informacija įmonėms, kurioms taikoma pranešimo teikimo apsinuodijimų biurams prievolė

 

2021-01-27

Nuo 2021 m. sausio 1 d. pasikeitė saugos duomenų lapų (SDL) pildymo reikalavimai

 

2021-01-22

Nuotolinis seminaras - konsultacija "Cheminių medžiagų ir mišinių ataskaitų teikimo aktualijos"

 

2021-01-05

Nauja teisinė prievolė gaminių tiekėjams

 

2020-10-28

SCIP duomenų bazė, kuri skirta informacijos kaupimui apie produktų sudėtyje esančias susirūpinimą keliančias medžiagas, jau paruošta naudojimui

 

2020-10-02

Ar „šlykštukai“ yra saugūs žaislai? Kokie pavojai gali slypėti juose bei rekomendacijos tėvams

 

2020-09-07

Diizocianatų apribojimas: nuo 2022 m. vasario 24 d. cheminių medžiagų tiekimui rinkai, nuo 2023 m. rugpjūčio 24 d. – pramoninam ir profesionaliam naudojimui

 

2020-07-24

Aktuali informacija cheminių medžiagų ir mišinių eksportuotojams bei importuotojams, kuriems taikomi Reglamento (ES) Nr. 649/2012 reikalavimai

 

2020-07-14

Gaminių gamintojų ir importuotojų dėmesiui

 

2020-07-01

Nuo 2021 m. sausio 1 d. keičiasi saugos duomenų lapų (SDL) pildymo reikalavimai

 

2020-06-26

Svarbi informacija ūkio subjektams - pasikeitė duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius teikimo tvarka!

 

2020-06-25

Į Kandidatinį sąrašą įtrauktos 4 naujos medžiagos

 

2020-06-17

PIRMOJI PAGALBA APSINUODIJUS CHEMINĖMIS MEDŽIAGOMIS

 

2020-06-03

Patikrinkite ar neperkate iš rinkos pašalintus pavojingus produktus

 

2020-06-01

SAUGESNIŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ KONFERENCIJA

 

2020-05-29

Tatuiruotės ir ilgalaikis makiažas - gražu, bet ar saugu

 

2020-05-19

PFAS - amžinos medžiagos

 

2020-05-13

Degusis kepsninių skystis ─ kad grilio sezonas neapkarstų

 

2020-04-27

Alergiją sukeliančios medžiagos

 

2020-04-26

Reikia pagalbos teikiant pranešimus apsinuodijimų centrams?

 

2020-04-08

Siūlymas apriboti mikroplastikų naudojimą

 

2020-04-02

Internetinis seminaras įmonėms, kurioms bus taikoma prievolė teikti informaciją į SCIP duomenų bazę

 

2020-03-27

Siekiama palengvinti dezinfekavimo priemonių tiekimą ES rinkai

 

2020-03-26

Paskelbta nauja ES cheminių medžiagų teisės aktų paieškos priemonė EUCLEF

 

2020-03-02

Kaune surengtas seminaras chemijos pramonės įmonėms

 

2020-02-26

Kviečiame registruotis į nemokamą internetinį seminarą „SCIP duomenų bazė – kaip pasiruošti“

 

2020-02-19

Žiedinės ekonomikos link – pasinaudokite galimybe testuoti SCIP duomenų bazę

 

2020-02-17

Registracija į seminarą Kaune

 

2020-01-30

Aplinkos apsaugos agentūra surengė įmonėms seminarą „Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir mišinius bei ataskaitų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas teikimas AAA, naudojant IS AIVIKS“

 

2020-01-22

Šiais metais bus tikrinama, ar internetu parduodamos pavojingos cheminės medžiagos atitinka reikalavimus

 

2020-01-20

Internetinis seminaras – informacijos teikimas apsinuodijimų centrams pagal CLP reglamento VIII priedą

 

2020-01-16

Į Kandidatinį sąrašą įtrauktos 4 naujos medžiagos

 

2020-01-09

CLP reglamento VIII priedo įsigaliojimas

 

2020-01-07

Registracija į seminarą „Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) bei ataskaitų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas teikimas Aplinkos apsaugos agentūrai, naudojant IS „AIVIKS“

 

2019-10-05

Žibalas ir degusis kepsninių skystis – kad grilio sezonas neapkarstų

 

2019-09-27

AGENTŪROS EKSPERTAS DALYVAUJA TARPTAUTINIO SPECIALISTŲ TINKLO SUSITIKIME

 

2019-05-13

SEMINARAS APIE CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMĄ IR ATSAKINGUMĄ

 

2019-04-10

Kviečiame į seminarą "Tolesnių naudotojų pareigos pagal REACH ir CLP reglamentus"

 

2019-03-12

Registracijos dokumentacijos duomenų kokybės gerinimas

 

2019-01-24

Kandidatinis SVHC sąrašas papildytas naujomis cheminėmis medžiagomis

 

2019-01-14

Registracija į seminarą „Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus bei ataskaitų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas teikimas Aplinkos apsaugos agentūrai, naudojant informacinę sistemą AIVIKS“

 

2018-11-21

Internetinis seminaras „Pasiruoškite pranešti apie pavojingus mišinius“

 

2018-11-15

Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES („Brexit“)

 

2018-11-12

Registruotojų dėmesiui - nepamirškite atnaujinti registracijos dokumentacijos!

 

2018-09-28

Iš profesionalų lūpų – apie pavojingų cheminių medžiagų pakeitimą

 

2018-08-30

Kviečiame į seminarą "Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimas"

 

2018-05-08

Nuo 2019 m. gegužės 9 d. metanolio tiekimui rinkai taikomi apribojimai

 

2018-04-13

Vartotojai turi teisę žinoti, ar gaminyje yra pavojų sveikatai ir aplinkai keliančių cheminių medžiagų!

 

2018-03-15

CHEMINĖS MEDŽIAGOS MŪSŲ GYVENIME – Naujas ECHA sukurtas tinklalapis

 

2018-03-15

Nelaukite paskutinės minutės ─ užregistruokite chemines medžiagas laiku

 

2018-03-06

Nerizikuokite savo ir savo vaikų sveikata, nes pasekmės ─ vaisingumo ir negimusio kūdikio pakenkimas

 

2018-02-06

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) kviečia prisijungti prie „LinkedIn“ grupės „Cheminių medžiagų pakeitimas saugesnėmis – Europos informacijos mainų tinklas“

 

2018-01-03

Mokymai dėl IUCLID ir REACH-IT

 

2018-01-02

Internetinis seminaras importuotojams ir tolesniems naudotojams dėl CLP reglamento VIII priedo įgyvendinimo

 

2017-10-23

Cheminių medžiagų gamintojai ir importuotojai buvo mokomi registruoti chemines medžiagas

 

2017-09-20

Kviečiame į seminarą „Cheminių medžiagų/mišinių valdymas: REACH registracija iki 2018 m.“

 

2017-08-14

Cheminių medžiagų registruotojų dėmesiui

 

2017-07-14

CLP reglamentas buvo priderintas prie technikos ir mokslo pažangos 10-ąjį kartą (10 ATP CLP)

 

2017-07-11

IUCLID internetu, skirtas mažoms ir vidutinėms įmonėms

 

2017-06-15

Pradėjo veikti Europos Sąjungos nanomedžiagų stebėsenos centro internetinė svetainė

 

2017-06-15

Paskelbtas Komisijos Reglamentas (ES) 2017/999 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas

 

2017-05-13

2017 gegužės 10 d. vyko seminaras „REACH Registracija 2018 ir CLP Reglamento reikalavimai“

 

2017-04-04

Kviečiame į seminarą "REACH 2018 ir CLP Reglamento reikalavimai"

 

2017-02-21

Apribotas bis(pentabromfenil)eterio (CAS Nr. 1163–19–5) naudojimas

 

2016-12-15

Įmonės kviečiamos keisti sveikatai ir aplinkai žalingas medžiagas saugesnėmis

 

2016-10-12

Inspektoriai ir REACH pagalbos tarnybų nariai gilino savo žinias apie išplėstinius saugos duomenų lapus Helsinkyje

 

2016-06-20

Chemijos pramonės įmonės buvo supažindintos su cheminių medžiagų valdymu

 

2016-05-20

Kvietimas į Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA‘os) organizuojamą internetinį seminarą (angl. webinar) dėl IUCLID 6!

 

2016-05-06

Kviečiame į seminarą „Cheminių medžiagų valdymas: REACH registracija iki 2018 m., autorizacija ir poveikio scenarijai“

 

2016-05-02

Nauja IUCLID 6 versija jau prieinama vartotojams

 

2016-04-14

Kviečiame į seminarą „Cheminių medžiagų valdymas įmonėje“

 

2016-02-01

Kviečiame į seminarą „Cheminių mišinių klasifikavimas ir ženklinimas pagal CLP reglamentą“

 

2016-01-22

Sužinokite daugiau apie Europoje naudojamų cheminių medžiagų poveikį

 

2016-01-21

Registracija į seminarą "Duomenų ir ataskaitų teikimas cheminių medžiagų skyriui 2016 m."

 

2016-01-04

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja griežtesni ženklinimo ir pakavimo reikalavimai vartotojams skirtiems skalbimo plovikliams, pateikiamiems tirpiose vienkartinėse pakuotėse (kapsulėse), siekiant apsaugoti vartotojus, o ypač mažus vaikus ir kitas pažeidžiamas asmenų grupes

 

2015-10-15

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) paskelbė lankstinuką “REACH 2018 m. – Raginimas imtis veiksmų!”

 

2015-09-28

Europos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą dėl labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC) gaminiuose

 

2015-09-23

Nuo 2015 m. lapkričio 1 d. įsigalioja nauja duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) teikimo tvarka

 

2015-05-26

Kviečiame į seminarą „Cheminių medžiagų/mišinių valdymas: Mišinių klasifikavimas pagal CLP reglamentą“

 

2015-04-20

Aplinkos apsaugos agentūra organizuoja keturių kontroliuojančių institucijų susitikimą

 

2015-04-09

Kviečiame į seminarą "REACH 2018 ir mišinių klasifikavimas pagal CLP reglamentą"

 

2015-03-04

REACH 2018

 

2015-01-30

Užduokite Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) klausimą dėl paraiškų autorizacijai gauti lietuvių kalba!

 

2015-01-09

Registracija į seminarą "Duomenų ir ataskaitų teikimas cheminių medžiagų skyriui naudojant IS AIVIKS ir mišinių klasifikavimas pagal CLP reglamentą"