Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Nelaukite paskutinės minutės ─ užregistruokite chemines medžiagas laiku

 

Nelaukite paskutinės minutės ─ užregistruokite chemines medžiagas laiku

Informuojame, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (toliau ─ REACH reglamentas) 20(2) str. Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau ─ ECHA) patikrins registracijos dokumentacijos išsamumą per tris savaites nuo jos pateikimo datos jeigu dokumentaciją pateiksite jai iki 2018 m. kovo mėnesio pabaigos.

Raginame ir rekomenduojame pateikti cheminių medžiagų registracijos dokumentaciją iki 2018 m. kovo pabaigos, nes tik iki šio termino Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau ─ ECHA) atliks gautų registracijos dokumentacijos išsamumo patikrą per tris savaites nuo jos pateikimo datos, tačiau jeigu registracijos dokumentaciją pateiksite balandžio arba gegužės mėnesį, gali užtrukti apie 3 mėnesius, kol ECHA priims sprendimą ir jeigu pateikta registracijos dokumentacija bus išsami, cheminei medžiagai bus suteikiamas registracijos numeris.
Įmonės, kurios pateiks cheminių medžiagų registracijos dokumentaciją iki 2018 m. kovo pabaigos ECHA‘i, gaus informaciją apie registracijos dokumentacijos išsamumą per 21 dieną nuo registracijos dokumentacijos pateikimo, tačiau registracijos dokumentacijos teikėjams, kurie dokumentacijas pateiks po š.m. balandžio 1 d., gali tekti ECHA‘os sprendimo laukti iki 2018 m. rugpjūčio pabaigos. Ilgesnis laikotarpis nustatytas REACH reglamento 20(2) str. ir kuris yra reikalingas ECHA‘i dokumentacijos išsamumo nustatymui, nes tikimasi sulaukti didelio kiekio registracijos dokumentacijų prieš 2018 m. gegužės 31 d.
Naudokite Patvirtinimo papildinį (angl. Validation assistant) tiek parengus duomenų rinkinį, tiek parengus registracijos dokumentaciją, naudojant IUCLID programą.
Jeigu esate pagrindinis registruotojas pateikite savo registracijos dokumentaciją kaip įmanoma greičiau, kad nariai registruotojai taip pat suspėtų pateikti savo registracijos dokumentaciją laiku iki 2018 m. gegužės 31 d.
Informuojame, kad nuo 2018-03-16 ECHA suteikia galimybę naudoti dokumentacijos pateikimo įrankį ─ REACH-IT 24 valandas per dieną, septynias dienas per savaitę, išskyrus pirmadienių rytus nuo 7 val. iki 10 val. dėl numatytų priežiūros darbų.