Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja griežtesni ženklinimo ir pakavimo reikalavimai vartotojams skirtiems skalbimo plovikliams, pateikiamiems tirpiose vienkartinėse pakuotėse (kapsulėse), siekiant apsaugoti vartotojus, o ypač mažus vaikus ir kitas pažeidžiamas asmenų grupes

 

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja griežtesni ženklinimo ir pakavimo reikalavimai vartotojams skirtiems skalbimo plovikliams, pateikiamiems tirpiose vienkartinėse pakuotėse (kapsulėse), siekiant apsaugoti vartotojus, o ypač mažus vaikus ir kitas pažeidžiamas asmenų grupes

 

2014 m. gruodžio 5 d. Briuselyje buvo priimtas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1297/2014, kuriuo iš dalies buvo pakeistas CLP reglamentas, siekiant jį priderinti prie technikos ir mokslo pažangos. Šio naujojo reglamento poreikis atsirado, nes labai padaugėjo nelaimingų atsitikimų ir akių pažeidimo atvejų, kai nukentėjo vaikai nuo skalbimo ploviklių tirpstančiose vienkartinėse pakuotėse, palyginti su nelaimingų atsitikimų atvejais, kuriuos sukėlė plovikliai, esantys įprastose pakuotėse. Be to, šių produktų dalis Europos Sąjungos rinkoje didėja, nes juos lengviau naudoti, palyginus su įprastose pakuotėse naudojamais plovikliais. Šį reglamentą privaloma buvo taikyti nuo 2015 m. birželio 1 d., tačiau svarbu paminėti, kad cheminių medžiagų ir mišinių, kurie buvo patiekti rinkai iki 2015 m. birželio 1 d., nereikėjo iš naujo suklasifikuoti, paženklinti ir supakuoti pagal naujojo reglamento reikalavimus, t.y. jiems buvo taikomas pereinamasis laikotarpis iki 2015 m. gruodžio 31 d. Taigi, nuo 2016 m. sausio 1 d. vartotojams skirti skalbimo plovikliai, pateikiami kapsulėse, privalo būti suklasifikuoti, paženklinti ir supakuoti pagal Reglamentą (ES) Nr. 1297/2014. Šiuo reglamentu buvo nustatyti griežtesni reikalavimai tiek išorinėms, tiek atskiroms tirpstančioms pakuotėms. Taigi, išorinė pakuotė privalo būti nepermatoma arba užtamsinta, kad nebūtų galima matyti atskirų kapsulių, kurios dažniausiai būna spalvingos ir labai dažnai patraukiančios vaikų dėmesį, nes panašios į susikramtomus saldainius ar žaislus. Be to, ant jos privalo būti užrašyta atsargumo frazė P102 „laikyti vaikams neprieinamoje vietoje" ir ji turi turėti uždarymo įtaisą, kad mažiems vaikams būtų sunku atidaryti išorinę pakuotę bei kt. Tirpstanti pakuotė savo sudėtyje turi turėti atgrasymo medžiagų, kurios, atsitiktinai patekusios į burną, ne vėliau kaip per 6 sekundes sukeltų išspjovimo reakciją. Ji taip pat turi išlaikyti savo skystą turinį bent 30 sekundžių, panardinus į 20° C temperatūros vandenį bei kt. Taigi, šios naujosios taisyklės yra glaudaus Europos Sąjungos valstybių narių, Europos Komisijos ir chemijos pramonės bendradarbiavimo rezultatas. Kai kurios pramonės įmonės ėmėsi aktyvių veiksmų dar iki šiems reikalavimams tapus privalomais. Buvo vykdoma chemijos pramonės įmonių iniciatyva, pateikiant saugaus naudojimo patarimus, kokių veiksmų imtis poveikio atveju bei ką reikia žinoti nelaimingo atsitikimo atveju ir kt.

Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1297/2008 galite rasti čia.

Europos skalbiklių pramonės iniciatyvą (visomis ES valstybių narių kalbomis), skatinančią skystų skalbiklių kapsules naudoti saugiai, galite rasti čia.