Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Atnaujintos saugos duomenų lapų pildymo rekomendacijos

 

Atnaujintos saugos duomenų lapų pildymo rekomendacijos

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) pagal naujausią REACH reglamento II priedo pakeitimą atnaujino rekomendacijas dėl saugos duomenų lapų (SDL).

 

Atnaujinimai atspindi naujojo teisinio teksto pakeitimus, įskaitant nuostatas, susijusias su nanoformomis, unikaliu mišinio identifikatoriumi (UFI), informacija apie SDL tiekėja, endokrininę sistemą ardančių medžiagų savybėmis, 9 skirsnio išplėtimu, 14 skirsnio atnaujinimu. Taip pat paaiškinamos pereinamojo laikotarpio taikymo galimybės.

Primename, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. saugos duomenų lapai turi būti rengiami ir atnaujinami pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878.

Rekomendacijos, kaip pildyti saugos duomenų lapus.