Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Į Kandidatinį sąrašą įtrauktos 4 naujos medžiagos

 

Į Kandidatinį sąrašą įtrauktos 4 naujos medžiagos

2020 m. birželio 25 d. Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) į Kandidatinį labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC) sąrašą įtraukė 3 naujas chemines medžiagas turinčias neigiamą poveikį reprodukcinei sistemai ir 1 cheminę medžiagą ardančią endokrininę sistemą. ECHA duomenimis, endokrininę sistemą ardanti medžiaga naudojama vartojimo gaminiuose, pavyzdžiui, kosmetikoje, kitos trys medžiagos naudojamos pramoniniuose procesuose: polimerų, dangų ir plastikų gamyboje.

 

 

Į Kandidatinį SVHC sąrašą naujai įtrauktos medžiagos:

Cheminės medžiagos pavadinimas

CAS numeris

EC numeris

1-vinillimidazolis

1072-63-5

214-012-0

2-metillimidazolis

693-98-1

211-765-7

Dibutilbis (pentan-2,4-dionato-O, O ’) alavas

22673-19-4

245-152-0

Butil-p-hidroksibenzoatas

(butilparabenas)

94-26-8

202-318-7

Šiuo metu kandidatiniame labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų sąraše yra 209 įrašai.

 

Įmonėms rekomenduojama pasitikrinti savo galimus įsipareigojimus, susijusius su į šį sąrašą įtrauktomis medžiagomis.

 Gaminių gamintojai ir importuotojai per šešis mėnesius nuo tos dienos kai cheminės medžiagos buvo įtrauktos į Kandidatinį sąrašą t.y. iki 2020 m. gruodžio 25 d. turi pateikti pranešimą ECHA, jei tenkinamos šios abi sąlygos:

  • tuose gaminiuose esančios cheminės medžiagos kiekis viršija vieną toną vienam gamintojui ar importuotojui per metus, ir
  • tuose gaminiuose esančios cheminės medžiagos koncentracija yra didesnė nei 0,1 proc. masės.

Pranešimo pateikti nereikia, jei cheminė medžiaga jau užregistruota naudoti arba jei numatoma, kad ji neišsiskirs.

Nuo 2021 m. sausio mėnesio  įmonės, tiekiančios į ES rinką gaminį, kuriame yra SVHC medžiaga, o jos koncentracija gaminyje didesnė nei 0,1 proc. gaminio masės, taip pat privalės pateikti pranešimą į SCIP duomenų bazę.

Primename, kad Kandidatiniame sąraše esančios cheminės medžiagos, palaipsniui, jas prioretizuojant, yra įtraukiamos į REACH reglamento XIV priedą (Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas).

 

Kandidatinis Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašas

https://www.echa.europa.eu/lt/candidate-list-table

 

Prievolių, chemines medžiagas įtraukus į kandidatinį sąrašą, santrauka

http://echa.europa.eu/candidate-list-obligations

 

Informacija apie tai, kaip pranešti apie gaminiuose esančias chemines medžiagas

http://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substances-in-articles

 

SCIP duomenų bazė

https://echa.europa.eu/lt/scip-database