Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > PIRMOJI PAGALBA APSINUODIJUS CHEMINĖMIS MEDŽIAGOMIS

 

PIRMOJI PAGALBA APSINUODIJUS CHEMINĖMIS MEDŽIAGOMIS

Nuodai – medžiagos, kenkiančios jas nurijus, įkvėpus arba joms liečiantis su oda ar akimis. Net jeigu esate labai atsargus ir chemines medžiagas laikote nepasiekiamoje vietoje, jų poveikio vis tiek gali nepavykti išvengti. Jeigu taip nutiko, jums gali padėti apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras.       

 

Kiekviena ES valstybė narė iš importuotojų arba tolesnių naudotojų, pateikiančių chemines medžiagas į ES rinką, renka informaciją apie pavojinguose mišiniuose (pvz., dažuose, plovikliuose ir klijuose) esančias chemines medžiagas. Šia informacija naudojasi apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurai, kurie konsultuoja nutikus nelaimei, kai buvo netinkamai elgiamasi su cheminėmis medžiagomis.

 

Lietuvoje informaciją apie pavojingus mišinius renka Aplinkos apsaugos agentūra, kuri šią informaciją perduoda Apsinuodijimų informacijos biurui. Viena iš pagrindinių biuro veiklų yra telefoninės apsinuodijimų atvejų konsultacijos – jos teikiamos vartotojams, profesionaliems naudotojams ir sveikatos priežiūros specialistams. Konsultacijas teikia klinikinės toksikologijos gydytojai. Apsinuodijimų informacijos biuras veikia visą parą, septynias dienas per savaitę, taip pat, švenčių dienomis (neatidėliotina informacija apsinuodijus teikiama Tel. +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378).

 

Keletas naudingų patarimų, kaip užkirsti kelią apsinuodijimams?

 

Ką daryti

 

 

Ko nedaryti

Visada perskaitykite įspėjamuosius užrašus ir laikykitės saugos nurodymų.

Valydami NEMAIŠYKITE buitinių produktų, nes taip gali pasklisti nuodingi garai.

Laikykite visus produktus ir vaistus originalioje jų pakuotėje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

NEPERPILKITE buitinių cheminių medžiagų arba vaistų į kitas pakuotes.

Nepamirškite, kad vitaminai, geležies papildai ir žoliniai vaistai taip pat yra vaistai ir gali būti pavojingi mažiems vaikams.

NENUPLĖŠKITE etiketės nuo buitinių cheminių produktų arba vaistų buteliukų.

Jeigu turite atsitraukti nuo naudojamo produkto, pirmiausia uždarykite indą ir padėkite jį į saugią vietą.

NEVARTOKITE vaistų matant vaikams, nes jie gali daryti tą patį, manydami, jog tai saldainiai.

Daugiau informacijos:

  http://www.apsinuodijau.lt/

 https://poisoncentres.echa.europa.eu/lt/