Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Nuo 2015 m. lapkričio 1 d. įsigalioja nauja duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) teikimo tvarka

 

Nuo 2015 m. lapkričio 1 d. įsigalioja nauja duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) teikimo tvarka

2015 m. liepos 23 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-537, kuriuo pakeičiamas duomenų ir informacijos apie Lietuvos respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašas. Nuoroda į tesės aktą.

 

Svarbu žinoti tai, jog nuo įsakymo įsigaliojimo dienos (t.y. 2015 m. lapkričio 1 d.) duomenys ir informacija apie chemines medžiagas ir preparatus (mišinius) bus teikiamos tik internetu, tiesiogiai į IS "AIVIKS". Ūkio subjektai, neturinys prisijungimo prie IS "AIVIKS" gali teikti paraiškas portale www.aplinka.lt, nurodymus, kaip pildyti paraišką prisijungimui prie IS "AIVIKS" gauti, galima rasti www.aplinka.lt/pagalba