Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Registracija į seminarą "Duomenų ir ataskaitų teikimas cheminių medžiagų skyriui naudojant IS AIVIKS ir mišinių klasifikavimas pagal CLP reglamentą"

 

Registracija į seminarą "Duomenų ir ataskaitų teikimas cheminių medžiagų skyriui naudojant IS AIVIKS ir mišinių klasifikavimas pagal CLP reglamentą"

Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyrius organizuoja seminarus temomis "Duomenų ir ataskaitų teikimas Cheminių medžiagų skyriui naudojant IS AIVIKS“ ir „Mišinių klasifikavimas pagal CLP reglamentą". Šie seminarai yra aktualūs ūkio subjektams, teikiantiems informaciją IS AIVIKS, užsiimantiems mišinių ruošimu, maišymu, importu, gamyba, platinimu bei tolesniu naudojimu. Pirmojo seminaro metu bus kalbama apie duomenų ir ataskaitų teikimą Cheminių medžiagų skyriui naudojantis informacine sistema AIVIKS. Antrojo seminaro metu bus kalbama apie naujus nuo 2015 m. birželio 1 d. įsigaliosiančius Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 2008 m. gruodžio 16 d. dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (toliau – CLP) reikalavimus mišinių klasifikavimui, ženklinimui ir pakavimui. Pagal naujai įsigaliosiančius reikalavimus mišiniai, kurie bus tiekiami rinkai po 2015 m. birželio 1 d., privalės būti suklasifikuoti, paženklinti ir supakuoti tik pagal CLP reglamento reikalavimus. Šie seminarai vyks:

·         2015 m. sausio 23 d. Šiaulių Regioniniame Aplinkos apsaugos departamente (toliau – RAAD);

·         2015 m. vasario 3 d. Klaipėdos RAAD

·         2015 m. vasario 5 d. Kauno RAAD

·         2015 m. vasario 10 d. Aplinkos apsaugos agentūroje, Vilniuje

·         2015 m. vasario 11 d. Aplinkos apsaugos agentūroje, Vilniuje

 

Kaune ir Vilniuje vyksiančiuose seminaruose taip pat dalyvaus Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos Kontrolės priežiūros skyriaus specialistai, kurie galės atsakyti į iškilusius klausimus, susijusius su cheminių medžiagų kontrole bei papasakos apie cheminių medžiagų apskaitos suvestinę.

 

Norėdami dalyvauti prašome užpildyti registracijos formą

Maloniai kviečiame dalyvauti!