Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Kaune surengtas seminaras chemijos pramonės įmonėms

 

Kaune surengtas seminaras chemijos pramonės įmonėms

Vasario 27 dieną Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose vyko seminaras „Cheminių medžiagų rizikos valdymo aktualijos tiekėjams ir naudotojams“, skirtas chemijos pramonės įmonėms, kurios naudoja chemines medžiagas produktų gamybai arba mišinių ruošimui. Seminare dalyvavo daugiau nei 40 įmonių atstovų.

 

 

Renginio dalyviai buvo supažindinti su Baltijos šalyse taikytais geraisiais cheminių medžiagų rizikos valdymo įmonėse pavyzdžiais, kai pavojingos medžiagos buvo pakeistos alternatyviomis medžiagomis ar technologijomis. Aplinkos apsaugos agentūros atstovės Monika Avižienė ir Agnė Janonytė įmones supažindino su reikalavimais, kokios prievolės taikomos pavojingų mišinių bei gaminių, kuriuose yra pavojingų medžiagų, tiekėjams.


Monika Avižienė seminaro dalyviams aiškino, kaip parengti ir pateikti informaciją atsakingai institucijai. Šią informaciją naudos Apsinuodijimų centrai, spręsdami, kokių gydymo priemonių reikia imtis, įvykus nelaimingam atsitikimui.


Cheminių medžiagų skyriaus specialistė Agnė Janonytė gaminių tiekėjus supažindino su reikalavimais teikti pranešimą į SCIP duomenų bazę apie gaminiuose esančias labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas. Gaminių tiekėjų pateikta informacija į SCIP duomenų bazę bus skirta atliekų tvarkytojams ir vartotojams bei valstybinėms institucijoms. Ji leis atliekų tvarkytojams priimti į atliekų srautus orientuotus sprendimus, padės identifikuoti, kokiuose gaminiuose yra pavojingos medžiagos, skatins jų pakeitimą nepavojingomis ir pašalinimą. Bus mažinamas pavojingų atliekų susidarymas, jų šalinimas sąvartynuose, skatinamas perdirbimas ir pakartotinis panaudojimas, tokiu būdu bus prisidedama prie žiedinės ekonomikos.


Seminarą organizavo Kauno technologijos universitetas, vykdydamas projektą „LIFE Fit for REACH“, kartu su Aplinkos apsaugos agentūra, Baltijos aplinkos forumu bei Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais.

 

Su skaitytais pranešimais galite susipažinti čia:

 

CLP reglamento VIII priedo reikalavimai – Monika Avižienė
Informacijos teikimas į SCIP duomenų bazę – Agnė Janonytė