Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Mišinių klasifikavimas ir SDL nuo 2015-06-01

 

Mišinių klasifikavimas ir SDL nuo 2015-06-01

Nuo 2015 m. birželio 1 d. tiek cheminių medžiagų, tiek mišinių saugos duomenų lapai turi būti rengiami/atnaujinami pagalReglamento (ES) 453/2010 II priedo reikalavimus.

 

Mišinių, kurie buvo pateikti rinkai iki 2015 m. birželio 1 d. ir kurių ženklinimo ar pakuotės nereikia pakeisti pagal CLP reglamentą iki 2017 m. birželio 1 d., saugos duomenų lapų taip pat nebūtina atnaujinti pagal Reglamento (ES) Nr. 453/2010 II priedo reikalavimus iki 2017 m. birželio 1 d.

Jei SDL turi būti atnaujintas (pagal REACH 31(9)) laikotarpyje po 2015 m. birželio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 1 d., jis turi būti atnaujinamas pagal 453/2010 II priedo reikalavimus.