Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Cheminių medžiagų gamintojai ir importuotojai buvo mokomi registruoti chemines medžiagas

 

Cheminių medžiagų gamintojai ir importuotojai buvo mokomi registruoti chemines medžiagas

2017 m. spalio 19 d. įvyko Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyriaus, bendradarbiaujant su Aplinkos ministerija, Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA), Europos chemijos pramonės taryba (CEFIC) ir Europos metalų asociacija (Eurometaux), suorganizuotas nemokamas seminaras „Cheminių medžiagų/mišinių valdymas: REACH registracija iki 2018 m.", kuriame dalyvavo apie 80 chemijos pramonės įmonių atstovų, taip pat atstovai iš kitų valstybinių institucijų. Seminaras buvo suorganizuotas iš aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų.
Artėja paskutinis cheminių medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, registracijos terminas. Pagal REACH reglamento nuostatas iki 2018 m. gegužės 31 d. turi būti užregistruotos cheminės medžiagos, kurių pagaminama ir importuojama 1-100 tonų/metus, nes neužregistruotas chemines medžiagas draudžiama tiekti rinkai. Tikimasi, kad dauguma cheminių medžiagų registruotojų bus iš mažų ir vidutinių įmonių (toliau - MVĮ), kuriems trūksta finansinių ir žmogiškųjų išteklių. Taigi, seminaras buvo skirtas padėti šiai tikslinei grupei. Seminaro metu pranešimą skaitė Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyriaus vyr. specialistė Agnė Janonytė. Ji supažindino dalyvius su registracijos procesu: kam taikoma registracijos prievolė, kokioms cheminėms medžiagoms taikoma registracijos išimtis, kokios yra vienintelio atstovo bei tolesnių naudotojų prievolės tiek prieš cheminių medžiagų registraciją, tiek po registracijos, ir pateikė informaciją apie užklausą. Seminaro metu ekspertas iš CEFIC dr. Erwin Annys pateikė naudingą informaciją, kaip dalintis trūkstamais duomenimis bei išlaidomis teisingai, skaidriai ir nediskriminuojant SIEF'e (Informacijos apie cheminę medžiagą apsikeitimo forumuose), norint tokias pačias chemines medžiagas užregistruoti bendrai ir kad būtų pasiektas tikslas "Viena cheminė medžiaga - viena registracija". Taip pat jis pateikė informaciją apie cheminių medžiagų registracijos mokesčius ir akcentavo, kad MVĮ taikomi sumažinti mokesčiai. Ekspertas iš ECHA'os Tommy Hagg pateikė informaciją apie IT įrankius, tokius kaip IUCLID programa, REACH-IT ir unikali galimybė MVĮ registracijos dokumentaciją teikti internetu iš bet kurios vietos ir bet kuriuo metu, naudojantis ECHA debesijos paslaugomis. Šie įrankiai turi būti naudojami tiek rengiant, tiek teikiant registracijos dokumentacijas. Ekspertas taip pat rekomendavo prieš teikiant dokumentaciją, ją patikrinti, naudojant Patvirtinimo papildinį. Ekspertas iš Eurometaux Hugo Waeterschoot pateikė informaciją apie poveikio scenarijus: kaip registruotojams parengti ir perduoti informaciją apie saugų cheminių medžiagų naudojimą, tiek rengiant bendrą, tiek specifinį poveikio scenarijus. Jis taip pat pateikė patarimus tolesniems naudotojams, į ką jie turėtų atkreipti dėmesį, gavus poveikio scenarijų.