Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > JAU GALITE TEIKTI INFORMACIJĄ APIE PAVOJINGUS MIŠINIUS PER ECHA PORTALĄ!

 

JAU GALITE TEIKTI INFORMACIJĄ APIE PAVOJINGUS MIŠINIUS PER ECHA PORTALĄ!

 

2019 m. balandžio 24 d. Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau – ECHA) paskelbė pirmąją pranešimų apsinuodijimų centrams portalo (ECHA Submission portal) versiją.

Šis portalas yra IT įrankis leidžiantis įmonėms teikti suderintą informaciją, kuri yra skirta apsinuodijimų centrams ir susijusi su neatidėliotinomis priemonėmis ekstremaliose sveikatai situacijose ir prevencinėmis priemonėmis, kaip nurodyta Reglamente (ES) 2017/542 kuriuo prie CLP reglamento pridedamas VIII priedas. Portale įmonės gali tiesiogiai parengti ir pateikti Valstybių narių (toliau – VN) atsakingoms institucijoms informaciją apie jų rinkai tiekiamus pavojingus mišinius.

Šioje 1.0 portalo versijoje galite ieškoti, kurti, patvirtinti ir pateikti informaciją apie pavojingus mišinius tiesiogiai internete.

Visą informaciją ir instrukcijas apie prisijungimą prie portalo, duomenų sukūrimą ir teikimą rasite ECHA apsinuodijimų centrų svetainėje: https://poisoncentres.echa.europa.eu/lt/echa-submission-portal

https://www.youtube.com/watch?v=pylE04B5QNA&feature=youtu.be