Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Duomenų teikimas IS "AIVIKS" apie chemines medžiagas ir mišinius > Dažniausiai pasitaikantys netikslumai ir klaidos

 

Dažniausiai pasitaikantys netikslumai ir klaidos

1. Cheminės medžiagos pavadinimas pateikiamas ne pagal IUPAC nomenklatūrą.

2. Cheminės medžiagos atveju:

  • pateikiamas tik CAS Nr.;
  • pateikiamas tik EINECS/ELINCS Nr.;
  • nepateikiamas nei CAS Nr., nei EINECS/ELINCS Nr.;
  • sukeisti CAS Nr. ir EINECS Nr.;
  • klaidos juose.


3. Nenurodomas cheminės medžiagos numeris (indeksas) pagal Suklasifikuotų cheminių medžiagų sąrašą .

4. Pateikiami netikslūs klasifikavimo ir ženklinimo duomenys (teisingas klasifikavimo pavyzdys – F; R11 N; R51-53; teisingas ženklinimo pavyzdys – Symb.: F,N R: 11-51/53 S:(2-)16-23-61).

5. Nenurodomas cheminio preparato kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (KN).

6. Pateikiamas neinformatyvus cheminio preparato pavadinimas.

Pavyzdys: Preparato pavadinimas – Q8T800; prekybinis pavadinimas – nenurodytas; KN kodas – nenurodytas; naudojimo sritis – automobilių varikliams).

7. Informacijoje apie cheminio preparato sudėtį dažnai neįrašomi komponentų CAS Nr., EINECS/ ELINCS/ Nr., masės %, nepateikiamas klasifikavimas ir ženklinimas arba jie pateikiami netiksliai (šios informacijos šaltinis – Saugos duomenų lapai).

8. Pateikiama nekonkreti arba nepilna, ypač cheminių preparatų, toksikologinė ir ekotoksikologinė informacija, o dažnai jos visai nėra.

9. Dėl neteisingai suprantamų cheminių medžiagų ir preparatų importo bei eksporto sąvokų, pateikiama klaidinga, nepatikima arba abejotina informacija apie importuotą/eksportuotą cheminių medžiagų ar preparatų kiekį.

10. Nenurodomas įmonės veiklos kodas pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK).

11. Nurodant preparato sudėtį (Forma Nr. 5) būtina nurodyti visus preparato pavojingus komponentus, jų EINECS, CAS Nr., masės % dalį.