Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Inspektoriai ir REACH pagalbos tarnybų nariai gilino savo žinias apie išplėstinius saugos duomenų lapus Helsinkyje

 

Inspektoriai ir REACH pagalbos tarnybų nariai gilino savo žinias apie išplėstinius saugos duomenų lapus Helsinkyje

Europos cheminių medžiagų agentūros Reikalavimų vykdymo užtikrinimo forumas, siekdamas užtikrinti efektyvų REACH reglamento vykdymą, š. m. spalio 5 – 6 dienomis Helsinkyje (Suomijos Respublika) organizavo mokymus inspektoriams, vykdantiems valstybinę cheminių medžiagų kontrolę, ir valstybių narių REACH pagalbos tarnybų atstovams. Mokymai buvo orientuoti į išplėstinius saugos duomenų lapus ir 5-tąjį REACH įgyvendinimo užtikrinimo projektą (REF-5). Mokymų dalyviai išklausė teorinę dalį apie išplėstinius saugos duomenų lapus, rizikos valdymo priemones ir darbines sąlygas. Buvo atliekami praktiniai užsiėmimai, kurie mokymų dalyviams padės įvertinti ir patikrinti įmonių rizikos valdymo priemones, užtikrinančias darbuotojų ir aplinkos saugumą.

Mokymų organizatoriai ir dalyviai

Mokymai yra labai svarbūs ir aktualūs visoms valstybėms narėms, taip pat ir Lietuvai. Šie mokymai padės tinkamai pasiruošti REF-5 projekto vykdymui Lietuvoje. 2017 m. Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inspektoriai kartu su Vilniaus regioninio aplinkos apsaugos departamento (RAAD) inspektoriais vykdys kompleksinius įmonių patikrinimus dėl rizikos valdymo ir darbinių sąlygų laikymosi, t.y. tikrins cheminių medžiagų ir mišinių importuotojus, gamintojus, platintojus ir tolesnius naudotojus.